Presentasjons- og tavlebelysning

Hvorfor synes vi det er enklere å lære når en formidler er tilstede? Er kroppsspråk og uttrykk viktig for å få overført budskapet? Hvis så, hvorfor står da læreren mellom tavlebelysningen og allmennbelysningen i klasserommet? Ved å la formidleren komme inn i lyset sikrer du at budskapet får større oppmerksomhet.

Sterk og jevn belysning er viktig for tavler og presentasjonsflater. Teknikken som brukes i personbelysning er noe du vil kjenne igjen fra TV-studioer og andre situasjoner der formidlerens uttrykk er viktig.

Et retningsstyrt lys rammer inn formidleren samtidig som et mykt og direkte lys i en vinkel på 45 grader gjør ansiktsuttrykk og kroppsspråk tydeligere. Glamox C50 er spesielt konstruert for denne typen belysning. Presentasjons- og tavlebelysningen må kunne slås på separat og dimmes for å unngå generende reflekser.

 personbelysning_pa  personbelysning_av
Løsning med presentasjonsbelysning Løsning uten presentasjonsbelysning

Presentasjons- og tavlebelysningen må kunne slås på separat og dimmes for å unngå generende reflekser. I Europa-normen er kravet til presentasjonsbelysning dekket av kravet til sylindrisk belysningsstyrke på 150 lux, men høyere verdier bør vurderes. For tavlebelysning trengs 500 lux med en jevnhet på 0,7 – det vil si forholdet mellom laveste og gjennomsnittlige lysnivå.

 c50_ps_opa
Skissen viser den optimale plasseringen fra tavlen av presentasjonsarmaturen C50-PS-OPA og topplys/tavlearmaturen C50-PS SA. Lysfordelingskurven er også gjengitt.

 c50_ps_xa
Oppheng for armaturer for tavler.

Bredden på tavlene i klasserommene varierer ofte avhengig av hvilket fag klassen har. Den anbefalte tavlehøyden er 1,2 m, med den nedre kanten plassert 0,9 m over gulvet. I henhold til EN 12464-1 skal luxnivået for tavler være 500 lux, med en jevnhet på ≥ 0,7. Illustrasjonen viser den beste plasseringen av en Glamox C50-PS XA armatur. Eksempel: Når armaturens underkant plasseres 210 cm fra gulvet, må armaturen monteres 37 cm fra veggen. Se tabellen nedenfor for flere eksempler.

Lyskrav i EN 12464-1

Type område, oppgave eller aktivitet
 Lux-nivå (Em)
Blendingstall (UGRL
 Jevnhet
(U0)
Fargegjengivelse
(Ra)
 Spesielle krav

Tavle (grønn, sort eller whiteboard). 
500
19
0,70
80
Unngå speilende refleksjoner.

Formidler/lærer skal belyses med passende vertikal belysning.

NB:
• I enkelte avgrensede plasser som kontorer, undervisningsområder, områder for helsetjenester samt generelle områder som inngangspartier, korridorer, trapper, osv., må vegger og tak være lysere. På disse stedene er det anbefalt at den vedlikeholdte belysningsstyrken på de største flatene bør ha følgende verdier: Ēm > 75 lx med Uo ≥ 0,10 på veggene og Ēm > 50 lux med Uo ≥ 0,10 i taket.

• Den vedlikeholdte sylindriske belysningsstyrken (gjennomsnittlig belysningsstyrke i vertikalplanet) i aktivitets- og innendørsområder skal ikke være mindre enn 50 lux med U0 ≥ 0,10, på et horisontalt plan ved en angitt høyde, for eksempel 1,2 m over gulvet for sittende personer og 1,6 m for stående personer.

• I områder hvor god visuell kommunikasjon er viktig, spesielt i kontorer, møte- og undervisningsområder, bør ĒZ ikke være mindre enn 150 lux med U0 ≥ 0,10.

• Ved en jevn arrangering av armaturer eller taklys er en verdi mellom 0,30 og 0,60 en indikator på god modellering.


Produkter »