Barnehager og lekerom

Lyset i barnehager bør oppmuntre til nysgjerrighet og læring gjennom lek og trivsel. Små barn beveger seg rundt og opplever verden på en annen måte enn eldre skolebarn og voksne. Barn i barnehager lærer ved å se, imitere og berøre, og dette setter dermed spesielle krav til belysningsløsningen.

light_illustration_7

Direkte belysning er nødvendig for de yngste barna. Det direkte lyset skaper modellerende skygger som bedrer avstandsbedømmelsen og oppfatningen av tredimensjonale former.

Lys er nødvendig for å kunne skjelne omgivelsene på en god måte og å hjelpe barna med å oppfatte avstander. Siden synsevnen hos det yngste elevene ikke er fullt utviklet, er det tilrådelig med en høyere andel direkte lys for å øke dybdesynet. Det er nødvendig med armaturer med lav blending og god fargegjengivelse der barn holder på med kreative aktiviteter, eller når de leker med farger.
 
Multifunksjonelle lekerom krever ulikt lys i samsvar med ulike aktiviteter eller soner, slik som
avslapping, lesing, spising etc. Lysstyringssystemer er nyttige for å utnytte energibesparelser når det er dagslys, eller for å gjøre det mulig å dimme eller endre fargene i de ulike sonene. Justerbare armaturer som endrer lysets fargetemperatur har en dokumentert positiv effekt på barns evne til å konsentrere seg og på tiden det tar å redusere hyperaktivitet i klassen

Lyskrav i EN 12464-1

Type område, oppgave eller aktivitet
 Lux-nivå (Em)
Blendingstall (UGRL
 Jevnhet
(U0)
 Fargegjengivelse
(Ra)
 Spesielle krav
Lekerom
300
22
0,40
80
Høye luminanser bør unngås i synsretninger nedenfra ved bruk av diffuse avdekninger.
Stellerom
300
22
0,40
80
Høye luminanser bør unngås i synsretninger nedenfra ved bruk av diffuse avdekninger.
Aktivitetsrom, håndarbeid
300
 19 0,60
80
Belysningsstyrke på gulvnivå.

NB:
• I enkelte avgrensede plasser som kontorer, undervisningsområder, områder for helsetjenester samt generelle områder som inngangspartier, korridorer, trapper, osv., må vegger og tak være lysere. På disse stedene er det anbefalt at den vedlikeholdte belysningsstyrken på de største flatene bør ha følgende verdier: Ēm > 75 lx med Uo ≥ 0,10 på veggene og Ēm > 50 lux med Uo ≥ 0,10 i taket.

• Den vedlikeholdte sylindriske belysningsstyrken (gjennomsnittlig belysningsstyrke i vertikalplanet) i aktivitets- og innendørsområder skal ikke være mindre enn 50 lux med U0 ≥ 0,10, på et horisontalt plan ved en angitt høyde, for eksempel 1,2 m over gulvet for sittende personer og 1,6 m for stående personer.

• I områder hvor god visuell kommunikasjon er viktig, spesielt i kontorer, møte- og undervisningsområder, bør ĒZ ikke være mindre enn 150 lux med U0 ≥ 0,10.

• Ved en jevn arrangering av armaturer eller taklys er en verdi mellom 0,30 og 0,60 en indikator på god modellering.


Produkter »