Inngangspartier og resepsjoner

Lyset har stor innvirkning på trivsel og humør. Belysningsplanen for hovedinngangen og resepsjonen spiller en viktig rolle. Et komfortabelt og vennlig miljø bygger tillit og letter orienteringen.
I et godt opplyst inngangsparti vil pasienter, familier og besøkende føle seg godt tatt imot. Belysningen her skal være både behagelig og funksjonell. Lokal belysning sørger for sikkerhet og god orientering, mens spesialisert belysning fremhever utvalgte bygningselementer.

Belysningen i inngangspartier bør være på 100 lux for å gi besøkende tid til å venne seg til belysningen når de går ut og inn av bygningen. Resepsjonsdiskene bør ha et høyere lysnivå, minimum 300 lux.

Vegg- og takmonterte armaturer eller nedhengte takarmaturer med forskjellig utforming og størrelser kan gi en diffusert lysfordeling, eller en dekorativ, indirekte belysning. Firkantete downlights med en rund eller firkantet reflektor vil gi en spesiell karakter til inngangspartiet.

Belysningskrav i EN 12464‐1

Type område, oppgave eller aktivitet  Lux-nivå
(Em)
Blendingstall
(UGRL
 Jevnhet
(U0)
Farge-gjengivelse
(Ra)
 Spesielle krav
Sirkulasjonsområder
100
28
0,40
40
Lysstyrken på gulvnivået.

Ra og UGRL bør være like i tilstøtende områder.
Resepsjonsdisk 300
22
0,60
80
Lysstyrken på gulvnivået.

NB:
I enkelte avgrensede plasser som kontorer, undervisningsområder, områder for helsetjenester samt generelle områder som inngangspartier, korridorer, trapper, osv., må vegger og tak være lysere. På disse stedene er det anbefalt at den vedlikeholdte belysningsstyrken på de største flatene bør ha følgende verdier: Ēm > 75 lx med Uo ≥ 0,10 på veggene og Ēm > 50 lux med Uo ≥ 0,10 i taket.

Den vedlikeholdte sylindriske belysningsstyrken (gjennomsnittlig belysningsstyrke i vertikalplanet) i aktivitets- og innendørsområder skal ikke være mindre enn 50 lux med U0 ≥ 0,10, på et horisontalt plan ved en angitt høyde, for eksempel 1,2 m over gulvet for sittende personer og 1,6 m for stående personer.

• I områder hvor god visuell kommunikasjon er viktig, spesielt i kontorer, møte- og undervisningsområder, bør ĒZ ikke være mindre enn 150 lux med U0 ≥ 0,10.

• Ved en jevn arrangering av armaturer eller taklys er en verdi mellom 0,30 og 0,60 en indikator på god modellering.


Produkter »