Korridorer og vrimlearealer

Vrimlearealene er kanskje de mest funksjonelle rommene i skolebygningen. Aktivitetene her er mange, og plasseringen i bygningen gir ofte liten tilgang til dagslys. På grunn av varierende tilstedeværelse av mennesker i området kan sensorer hjelpe til med å redusere energiforbruket.

Så snart skoleklokken ringer strømmer elevene ut av klasserommene for å sette i gang aktiviteter inne og ute. Korridorene brukes som et sted å gå, sitte, leke, henge av seg klærne,og til visning av elevarbeid. Høyere lysverdier bør vurderes og tilpasses aktivitetstype og -nivå.

Å belyse ansiktene er særlig viktig i vrimlearealer. Elever og lærere bør kunne være i stand til å se hverandres ansikter også utenfor klasserommet. Dette kan løses ved å belyse taket og de vertikale flatene, og ved å bruke lyset til å skape en god modellerende effekt.

Lange skolekorridorer er ypperlige steder hvor de minste elevene kan utvikle synet. De yngste barna har vanskelig for å bedømme avstander og tredimensjonale gjenstander. En blanding av direkte og indirekte lys i korridoren kan hjelpe dem til å oppfatte gjenstandene bedre. Korridorer skaper naturlige navigasjonslinjer, men sikker navigering kan også oppnås ved ledelinjer, luminanskontraster, armaturenes plassering og belysning.

For å sikre trygg navigering trengs det tilstrekkelig lys som ikke blender eller skaper harde skygger. Harde og lange skygger kan av svaksynte feiltolkes som trinn eller hindringer. En god måte å dekke spesielle behov på er å bruke gode luminanskontraster, det vil si ulike fargereller lyshetsforskjeller for å merke retningen eller trapper og ledelinjer. Nødlys skaper også trygghet og sikkerhet i korridorer. Du finner en oversikt i vår Nødlysbrosjyre.

Siden mange korridorer er tomme mens undervisningen foregår, er tilstedeværelsessensorer en kosteffektiv måte å redusere energiforbruket på. Der daglyset er tilgjengelig, kan lysnivået senkes ved hjelp av sensorer.Lyskrav i EN-12464:1

Type område, oppgave eller aktivitet
 Lux-nivå (Em)
Blendingstall (UGRL
 Jevnhet
(U0)
 Fargegjengivelse
(Ra)
 Spesielle krav
 Vrimlearealer, korridorer
100
25
0,40
80
 
Trapper
150
25
0,40
80


NB:
• I enkelte avgrensede plasser som kontorer, undervisningsområder, områder for helsetjenester samt generelle områder som inngangspartier, korridorer, trapper, osv., må vegger og tak være lysere. På disse stedene er det anbefalt at den vedlikeholdte belysningsstyrken på de største flatene bør ha følgende verdier: Ēm > 75 lx med Uo ≥ 0,10 på veggene og Ēm > 50 lux med Uo ≥ 0,10 i taket.

• Den vedlikeholdte sylindriske belysningsstyrken (gjennomsnittlig belysningsstyrke i vertikalplanet) i aktivitets- og innendørsområder skal ikke være mindre enn 50 lux med U0 ≥ 0,10, på et horisontalt plan ved en angitt høyde, for eksempel 1,2 m over gulvet for sittende personer og 1,6 m for stående personer.

• I områder hvor god visuell kommunikasjon er viktig, spesielt i kontorer, møte- og undervisningsområder, bør ĒZ ikke være mindre enn 150 lux med U0 ≥ 0,10.

• Ved en jevn arrangering av armaturer eller taklys er en verdi mellom 0,30 og 0,60 en indikator på god modellering.


Produkter »