Kantiner

Skolens kantine er det naturlige stedet for pauser, avslapping og store og små samlinger. Belysningsløsningen bør være inviterende og behagelig, men samtidig gi lys til alle de forskjellige aktivitetene som finner sted.

Lunsjen er et velkomment avbrekk i en hektisk skoledag, og hyggelige omgivelser er en viktig del av opplevelsen av måltidet. Kantiner bør ha en avslappet og komfortabel atmosfære som lar folk slappe av og lade batteriene. Siden opphold i kantinen vanligvis er korte må belysningsløsningen være effektiv. God belysning gjør det mulig å hente seg inn igjen raskt, og den stimulerer også appetitten. På grunn av det høye aktivitetsnivået i skolens kantine, vil kravene til belysningsstyrke være høyere der enn i tilstøtende områder.

Fordi kantiner er viktige plasser for kommunikasjon, er det nødvendig at ansikter, mimikk og kroppsspråk oppfattes tydelig. Belysningsløsninger med både direkte og indirekte lys skaper et godt modellerende lys som er hensiktsmessig for kommunikasjon.

Belysningløsninger for kantiner spenner fra utenpåliggende eller innfelte takarmaturer, ofte kombinert med spotbelysning på strømskinner, til dekorative, nedhengte armaturer over bordene. For å sikre at maten ser appetittvekkende ut, bør lyskildene ha en høy fargegjengivelsesindeks.

Lyskrav i EN 12464-1

Type område, oppgave eller aktivitet
 Lux-nivå (Em)
Blendingstall (UGRL
 Jevnhet
(U0)
 Fargegjengivelse
(Ra)
 Spesielle krav
Skolekantiner 200
22
0,40
80

Kjøkken
500
22
0,60
80


NB:

• I enkelte avgrensede plasser som kontorer, undervisningsområder, områder for helsetjenester samt generelle områder som inngangspartier, korridorer, trapper, osv., må vegger og tak være lysere. På disse stedene er det anbefalt at den vedlikeholdte belysningsstyrken på de største flatene bør ha følgende verdier: Ēm > 75 lx med Uo ≥ 0,10 på veggene og Ēm > 50 lux med Uo ≥ 0,10 i taket.

• Den vedlikeholdte sylindriske belysningsstyrken (gjennomsnittlig belysningsstyrke i vertikalplanet) i aktivitets- og innendørsområder skal ikke være mindre enn 50 lux med U0 ≥ 0,10, på et horisontalt plan ved en angitt høyde, for eksempel 1,2 m over gulvet for sittende personer og 1,6 m for stående personer.

• I områder hvor god visuell kommunikasjon er viktig, spesielt i kontorer, møte- og undervisningsområder, bør ĒZ ikke være mindre enn 150 lux med U0 ≥ 0,10.

• Ved en jevn arrangering av armaturer eller taklys er en verdi mellom 0,30 og 0,60 en indikator på god modellering.Produkter »