Idrettshaller

Innendørs idrettsanlegg brukes til mange typer idrett, og kravene til belysning varierer i tråd med aktiviteten. En jevn belysning så vel som intelligente lysstyringssystemer som tilpasser lysnivåene til idretten er nøkkelen til effektiv bruk.
Kravene til lysnivå varierer i samsvar med aktivitetene i hallen. Jo mindre og hurtigere ballen er, desto mer lys trengs det. For eksempel krever squash eller bordtennis mer lys enn andre ballsporter. For konkurranser kan det anbefalte lysnivået være enda høyere. Lysinstallasjonen bør alltid planlegges for den mest krevende aktiviteten. Lyset må være ganske homogent, og rekkemonterte lineære armaturer gir et jevnt lys.

Mange idrettshaller brukes også til avvikling av eksamener, som krever høye lysnivåer, og til kveldsarrangementer, som krever lavere nivåer. Det kan til og med hende at hallen deles med delevegger, slik at det foregår ulike idretter i de forskjellige sonene.  Et godt lysstyringssystem hjelper til med å gi ulike innstillinger av lysnivået. Siden lysmengden ofte er høy bør energiforbruket reduseres til et minimum når hallen ikke er i bruk. Tilstedeværelsesdetektorer er en god måte å oppnå dette på.

Under ballspill ser spillerne ofte opp, for eksempel for å finne ballen. Et blendingsfritt lys er derfor viktig. Høykvalitets raster forbedrer de visuelle forholdene under idrettsutøvelsen og reduserer blendingen.

Armaturer i idrettshaller må være slagsikre slik at de ikke blir ødelagt når en ball treffer dem. Flate armaturer er et godt valg for å unngå skade på armaturene.

Lyskrav i EN 12464-1

Type område, oppgave eller aktivitet
 Lux-nivå (Em)
Blendingstall
(UGRL
 Jevnhet
(U0)
 Fargegjengivelse
(Ra)
 Spesielle krav
Gymnastikksaler, idrettshaller, svømmehaller
300
22
0,60
80
For mer spesifikke aktiviteter skal kravene fra NS-EN 12193 Lys og belysning - Idrettsbelysning anvendes.

NB:
• I enkelte avgrensede plasser som kontorer, undervisningsområder, områder for helsetjenester samt generelle områder som inngangspartier, korridorer, trapper, osv., må vegger og tak være lysere. På disse stedene er det anbefalt at den vedlikeholdte belysningsstyrken på de største flatene bør ha følgende verdier: Ēm > 75 lx med Uo ≥ 0,10 på veggene og Ēm > 50 lux med Uo ≥ 0,10 i taket.

• Den vedlikeholdte sylindriske belysningsstyrken (gjennomsnittlig belysningsstyrke i vertikalplanet) i aktivitets- og innendørsområder skal ikke være mindre enn 50 lux med U0 ≥ 0,10, på et horisontalt plan ved en angitt høyde, for eksempel 1,2 m over gulvet for sittende personer og 1,6 m for stående personer.

• I områder hvor god visuell kommunikasjon er viktig, spesielt i kontorer, møte- og undervisningsområder, bør ĒZ ikke være mindre enn 150 lux med U0 ≥ 0,10.

• Ved en jevn arrangering av armaturer eller taklys er en verdi mellom 0,30 og 0,60 en indikator på god modellering.


Produkter »