Trapperom

Sikker, funksjonell og vennlig – den optimale belysningsløsningen vil gi dette området et inviterende uttrykk. Sikkerhet i trapperom er en kritisk prioritet slik at potensielle ulykker og farlige situasjoner i trappene er eliminert for alle som bruker dem, ikke bare de som har nedsatt bevegelsesevne.
En korrekt belysningsløsning må fremfor alt gjøre hvert enkelt trinn synlig - det har høyeste prioritet. Lyset bør falle fra toppen av trappen til gulvet i myke skygger for å gi god romforståelse ved å tydelig vise omrisset av hvert trappetrinn. Opplyste vegger gir deg en følelse av trygghet.

Trapperom i helseinstitusjoner bør ha tilsvarende lysnivåer som korridorer, minimum 100 lux. Spesielt bør man øke kontrasten på trinnene, for eksempel ved hjelp av ulike farger. Takmonterte downlights gir en optimal belysning i trappen og bedrer sikkerheten. veggarmaturer gir en jevn, diffusert lysfordeling fra trappenesen til gulvet. Opal avdekning hindrer blending og sørger for en dekorativ vegg- og takbelysning.

Belysningskrav i EN 12464‐1

Type område, oppgave eller aktivitet 
 Lux-nivå
(Em)
Blendingstall
(UGRL
 Jevnhet
(U0)
 Fargegjengivelse
(Ra)
 Spesielle krav
Trapper, rulletrapper, rullende fortau
100
25
0,40
40
Det kreves økt kontrast på trinnene

NB:

I enkelte avgrensede plasser som kontorer, undervisningsområder, områder for helsetjenester samt generelle områder som inngangspartier, korridorer, trapper, osv., må vegger og tak være lysere. På disse stedene er det anbefalt at den vedlikeholdte belysningsstyrken på de største flatene bør ha følgende verdier: Ēm > 75 lx med Uo ≥ 0,10 på veggene og Ēm > 50 lux med Uo ≥ 0,10 i taket.

Den vedlikeholdte sylindriske belysningsstyrken (gjennomsnittlig belysningsstyrke i vertikalplanet) i aktivitets- og innendørsområder skal ikke være mindre enn 50 lux med U0 ≥ 0,10, på et horisontalt plan ved en angitt høyde, for eksempel 1,2 m over gulvet for sittende personer og 1,6 m for stående personer.

• I områder hvor god visuell kommunikasjon er viktig, spesielt i kontorer, møte- og undervisningsområder, bør ĒZ ikke være mindre enn 150 lux med U0 ≥ 0,10.

• Ved en jevn arrangering av armaturer eller taklys er en verdi mellom 0,30 og 0,60 en indikator på god modellering.


Produkter »