Klasserom

Størstedelen av læringsprosessen er visuell. Elevenes aktivitetsnivå varierer mye i løpet av skoledagen: Fra konsentrasjon mens de leser og har prøver eller lytting til lærerens presentasjon til avslapping. Siden flere skoler benytter seg av fleksibel organisering av pultene må belysningsløsningen prosjekteres i samsvar med dette.
Klasserommet er en arena for mange aktiviteter, som lesing og skriving, presentasjoner ved elever eller læreren, skuespill, lek, prøver etc. I moderne skoler endres klasserommet i samsvar med aktiviteter og behov. En fleksibel belysningsløsning støtter alle aktiviteter med et jevnt lysnivå i hele rommet. Likevel kan det være bestemte soner som krever spesialisert belysning. For eksempel bør området foran tavlen ha god belysning med egen bryter for presentasjonsbelysning.

For de yngste elevene er det ønskelig med en blanding av direkte og indirekte belysning, mens for eldre elever vil en høyere grad av indirekte belysning bidra til å redusere uønskede skygger i arbeidsområdet.

Naturlig dagslys foretrekkes der det er tilgjengelig, og i de senere årene har studier på såkalte tuneable white armaturer gitt positive læringsresultater. Armaturer som endrer lysets fargetemperatur har dokumentert positiv effekt på barns evne til å konsentrere seg, prestere bedre på test, og på redusert hyperaktivitet. Kunstig lys bør kunne dimmes, og forstyrrende blending bør unngås. 

light_illustration_2     
light_illustration_4
En kombinasjon av direkte og indirekte lys er en god løsning for barn i alderen 7 til 12 år. Det direkte lyset gir modellerende skygger som bedrer barnas avstandsbedømmelse og oppfattelse av tredimensjonale former, mens den indirekte delen skaper et godt arbeidslys samt belyser vegger og tak. To måter å oppnå dette på er ved bruk av pendelarmaturer med for eksempel 50 % opplys og 50 % nedlys (1 ovenfor) eller delvis innfelte armaturer som også lyser opp i taket (2 ovenfor).  

light_illustration_7 
Etter fylte 12 år blir kontrastforholdene viktigere. Mens for mye direkte lys vil redusere kontrastene, vil et mykere lys (mer diffusjon) øke kontrastene, og dermed gjøre det lettere å lese tekster. En mikroprismatisk avdekning er ideell både for å skape myke skygger og for å redusere blending. Armaturer med denne optikken vil sikre gode arbeidsforhold.

 penn_med_skygge    penn_uten_skygge  
Dette bildet viser forskjellen mellom direkte lys til venstre og diffust lys til høyre. Det direkte lyset øker modelleringen, men samtidig skaper det skygger som kan forstyrre arbeidet. Et mer diffust lys reduserer de uønskede skyggene fra elevens arm når hun/han skriver.
 

Minimums lysnivå i klasserommet er 300 lux og 500 lux for kvelds- og voksenundervisning. Likevel bør høyere nivåer vurderes. Kravene til jevnhet, fargegjengivelse og blending er også høye. Lysnivået på veggene bør være over 75 lux og lux-nivået i taket bør være over 50 lux. For å sikre gode forhold for visuell kommunikasjon trengs en sylindrisk belysningsstyrke på minimum 150 lux. Modelleringseffekten bør være mellom 0,3 og 0,6.

Lyskrav i EN 12464-1


Type område, oppgave eller aktivitet
 Lux-nivå (Em)
Blendingstall (UGRL
 Jevnhet
(U0)
 Fargegjengivelse
(Ra)
 Spesielle krav
Klasserom, instruksjons- og veiledningsrom
300
19
0,60
80
Belysningen bør være kontrollerbar.
Klasserom for kvelds- og voksenundervisning
500
19
0,60
80
Belysningen bør være kontrollbar.

NB:
• I enkelte avgrensede plasser som kontorer, undervisningsområder, områder for helsetjenester samt generelle områder som inngangspartier, korridorer, trapper, osv., må vegger og tak være lysere. På disse stedene er det anbefalt at den vedlikeholdte belysningsstyrken på de største flatene bør ha følgende verdier: Ēm > 75 lx med Uo ≥ 0,10 på veggene og Ēm > 50 lux med Uo ≥ 0,10 i taket.

• Den vedlikeholdte sylindriske belysningsstyrken (gjennomsnittlig belysningsstyrke i vertikalplanet) i aktivitets- og innendørsområder skal ikke være mindre enn 50 lux med U0 ≥ 0,10, på et horisontalt plan ved en angitt høyde, for eksempel 1,2 m over gulvet for sittende personer og 1,6 m for stående personer.

• I områder hvor god visuell kommunikasjon er viktig, spesielt i kontorer, møte- og undervisningsområder, bør ĒZ ikke være mindre enn 150 lux med U0 ≥ 0,10.

• Ved en jevn arrangering av armaturer eller taklys er en verdi mellom 0,30 og 0,60 en indikator på god modellering.


Produkter »