Trapper

Trapperom er viktige sirkulasjonsområder som krever spesiell oppmerksomhet. Aktivitetsnivået er ofte høyt, og enhver bevegelse må være trygg og uhindret. Trappene må være spesielt godt opplyst for å øke sikkerheten for brukerne.
God belysning på hvert trinn er viktig for å sikre trygg navigering. Dette bør kombineres med gode luminanskontraster, det vil si forskjellig farge eller lyshet mellom trappenesen og resten av trinnet. Fargeforskjell mellom trinnene og veggene hjelper også.

Trapper kan fungere som flaskehalser når elevene løper opp og ned. Derfor kreves det et høyere  lysnivå. Harde og lange skygger må unngås.

 Standard belysningssituasjoner er downlights over reposene og innfelt vegg- eller gulvbelysning som lyser opp trinnene. Når det brukes veggbelysning i trapperom må en sikre at de som går opp eller ned ikke blir blendet.

Lyskrav i EN 12464-1

Type område
Lux-nivå (Em)
Blendingstall (UGRL)
Jevnhet
(U0)

Fargegjengivelse (Ra)
Spesielle krav
Trapper  150
25 0,40  80  


NB:
• I enkelte avgrensede plasser som kontorer, undervisningsområder, områder for helsetjenester samt generelle områder som inngangspartier, korridorer, trapper, osv., må vegger og tak være lysere. På disse stedene er det anbefalt at den vedlikeholdte belysningsstyrken på de største flatene bør ha følgende verdier: Ēm > 75 lx med Uo ≥ 0,10 på veggene og Ēm > 50 lux med Uo ≥ 0,10 i taket.

• Den vedlikeholdte sylindriske belysningsstyrken (gjennomsnittlig belysningsstyrke i vertikalplanet) i aktivitets- og innendørsområder skal ikke være mindre enn 50 lux med U0 ≥ 0,10, på et horisontalt plan ved en angitt høyde, for eksempel 1,2 m over gulvet for sittende personer og 1,6 m for stående personer.

• I områder hvor god visuell kommunikasjon er viktig, spesielt i kontorer, møte- og undervisningsområder, bør ĒZ ikke være mindre enn 150 lux med U0 ≥ 0,10.

• Ved en jevn arrangering av armaturer eller taklys er en verdi mellom 0,30 og 0,60 en indikator på god modellering.


Produkter »