Video-konferanserom

Videokonferanser har blitt mer utbredt i løpet av de siste tiårene. Videokonferanserom som støttes av god belysning forbedrer produktiviteten, styrker kunderelasjoner og deler kunnskap i hele organisasjonen og utover.
Moderne videokonferanseutstyr gir følelsen av å nesten sitte i samme rom som kollegaen eller kunden. Men, det krever riktig belysningløsning for å kunne fungere etter hensikten. Belysningsprinsippet som brukes er ganske mye det samme som i TV-studioer:

1. Hovedlys: En høy andel av direkte, diffust lys, vinklet mot deltakerne.
2. Overlys: Et smalstrålende overlys for å skape kontraster og modellerende effekt
3. Allmennlys: Tredimensjonalt lys (fra flere retninger)

Resultatet er profesjonell belysning der ansiktsuttrykkene er tydeligere. C50-P VIDEO armaturen har en spesialutviklet optikk for å levere hovedlyset i videokonferanserom. Samtidig vil direkte blending reduseres til et minimum.

videokonferanserom_norsk
Et lite videokonferanserommet med ni deltakere i en halvsirkel.
Tre C50-P VIDEO armaturer danner hovedlyset. Spotlights rett
over deltakerne lager et modellerende overlys, og innfelte
modulære armaturer gir allmennlyset.

 videokonferanserom_norsk2
Stort videokonferanserom med 17 deltakere i en halvsirkel.
To rader med C50-P VIDEO armaturer pluss spotlights og innfelte
modulære armaturer.

Belysningskrav


Type område
 Lux-nivå
(Em)
Blendingstall
(UGRL
Jevnhet
(U0)
 Fargegjengivelse
(Ra)
 Spesielle krav
Ansiktsuttrykk
300 - 500 lux
19

80
Vertikal belysning.
Bordflateområder
500 - 800 lux
19
0,6
80
 

NB:
• I enkelte avgrensede plasser som kontorer, undervisningsområder, områder for helsetjenester samt generelle områder som inngangspartier, korridorer, trapper, osv., må vegger og tak være lysere. På disse stedene er det anbefalt at den vedlikeholdte belysningsstyrken på de største flatene bør ha følgende verdier: Ēm > 75 lx med Uo ≥ 0,10 på veggene og Ēm > 50 lux med Uo ≥ 0,10 i taket.

• Den vedlikeholdte sylindriske belysningsstyrken (gjennomsnittlig belysningsstyrke i vertikalplanet) i aktivitets- og innendørsområder skal ikke være mindre enn 50 lux med U0 ≥ 0,10, på et horisontalt plan ved en angitt høyde, for eksempel 1,2 m over gulvet for sittende personer og 1,6 m for stående personer.

• I områder hvor god visuell kommunikasjon er viktig, spesielt i kontorer, møte- og undervisningsområder, bør ĒZ ikke være mindre enn 150 lux med U0 ≥ 0,10.

• Ved en jevn arrangering av armaturer eller taklys er en verdi mellom 0,30 og 0,60 en indikator på god modellering.