locker_room_1

Garderobe og omkledningsfasiliteter krever sterk og jevn belysning. Energibesparelsespotensialet er høyt på grunn av den spesifikke og tidsbegrensede bruken.

Flere detaljer

entrance_area_2

Inngangspartiet er referansepunktet for elevene, de ansatte og besøkende når det gjelder informasjon og kommunikasjon. I moderne skolebygninger er inngangshallen det området der det foregår møter, utstillinger, elevskuespill og eksterne arrangementer.

Flere detaljer

islands_brygge_skole

Trapperom er viktige sirkulasjonsområder som krever spesiell oppmerksomhet. Aktivitetsnivået er ofte høyt, og enhver bevegelse må være trygg og uhindret. Trappene må være spesielt godt opplyst for å øke sikkerheten for brukerne.

Flere detaljer

classroom_3

Størstedelen av læringsprosessen er visuell. Elevenes aktivitetsnivå varierer mye i løpet av skoledagen: Fra konsentrasjon mens de leser og har prøver eller lytting til lærerens presentasjon til avslapping. Siden flere skoler benytter seg av fleksibel organisering av pultene må belysningsløsningen prosjekteres i samsvar med dette.

Flere detaljer

hatlane

Riktig belysning i skolekjøkkenet gjør at kvaliteten på maten som tilberedes kan vurderes på en mer pålitelig måte. Å arbeide med kjøkkenutstyr er utmerket trening for unge hender og øyne, og belysningsløsningen bør støtte denne krevende læringssituasjonen.

Flere detaljer

auditorium

Auditorier og forelesningssaler er en utfordring med tanke på belysningsinstallasjonen. Flere belysningsscenarier er nødvendige for å gi rom for ulike situasjoner som forelesning, notatskriving og presentasjoner. Lysstyringssystemer spiller en viktig rolle sammen med en nøye prosjektert belysningsplan.

Flere detaljer

bogeskov_skolen

Biblioteket utgjør et rom for selvstudium og gruppearbeid gjennom både konsentrasjon og avslapping. I tillegg til godt arbeidslys og hyllebelysning må atmosfæren også være inviterende. Naturlig lys og dagslys skaper et hyggelig studiemiljø.

Flere detaljer

solevag_skole_references_06

Innendørs idrettsanlegg brukes til mange typer idrett, og kravene til belysning varierer i tråd med aktiviteten. En jevn belysning så vel som intelligente lysstyringssystemer som tilpasser lysnivåene til idretten er nøkkelen til effektiv bruk.

Flere detaljer

islandsbrygge-school_06

Skolens kantine er det naturlige stedet for pauser, avslapping og store og små samlinger. Belysningsløsningen bør være inviterende og behagelig, men samtidig gi lys til alle de forskjellige aktivitetene som finner sted.

Flere detaljer

corridor_3

Vrimlearealene er kanskje de mest funksjonelle rommene i skolebygningen. Aktivitetene her er mange, og plasseringen i bygningen gir ofte liten tilgang til dagslys. På grunn av varierende tilstedeværelse av mennesker i området kan sensorer hjelpe til med å redusere energiforbruket.

Flere detaljer

reference_denmark

Lyset i barnehager bør oppmuntre til nysgjerrighet og læring gjennom lek og trivsel. Små barn beveger seg rundt og opplever verden på en annen måte enn eldre skolebarn og voksne. Barn i barnehager lærer ved å se, imitere og berøre, og dette setter dermed spesielle krav til belysningsløsningen.

Flere detaljer

oyet534x295

Skoler har god bruk for egenskapene i "tuneable white"-belysning. Her brukes lyset til å kontrollere døgnrytmen hos elever og ansatte, men også til å forbedre våkenheten under prøver og konsentrasjonsoppgaver.

Flere detaljer

Hvorfor synes vi det er enklere å lære når en formidler er tilstede? Er kroppsspråk og uttrykk viktig for å få overført budskapet? Hvis så, hvorfor står da læreren mellom tavlebelysningen og allmennbelysningen i klasserommet? Ved å la formidleren komme inn i lyset sikrer du at budskapet får større oppmerksomhet.

Flere detaljer