production_halls_30

I dag er monteringsarbeid i stor grad automatisert, samtidig har kvalitetskravene blitt høyere. For de gjenværende visuelle oppgavene er en intelligent og ergonomisk belysningsløsning avgjørende for å sikre tilfredshet og yteevne blant de ansatte.

Flere detaljer

cold_storage_freezing_rooms1

Konflikten mellom lys og kulde er alltid et aktuelt tema i kjølelagerbransjen. Ettersom lysrør har redusert ytelse under kjølige forhold, må bedriftene ofte installere flere armaturer med lavere effektivitet for å tilfredsstille belysningsbehovet. Løsningen for fremtiden er LED-belysning, som fungerer svært godt under slike forhold.

Flere detaljer

hazardous_areas_1

Områder med høy eksplosjonsfare forekommer ofte i prosesstekniske anlegg. Det er strenge regler for å redusere slike farer, og elektriske armaturer er en viktig del av risikostyringen. Bruk av eksplosjonssikre armaturer (Ex) er obligatorisk på slike steder, og klassifiseringen er basert på soner i henhold til farepotensialet.

Flere detaljer

heavy_industry_1

Tungindustri omfatter gruvedrift og metallprosessering. Armaturer for slike bruksområder krever høy beskyttelsesgrad og eksplosjonsvern på i enkelte områder.

Flere detaljer

parking_house_1

Garasjer og fleretasjes parkeringsanlegg har rykte for å være mørke, skitne, trange og usikre steder å være. Heldigvis er dette bildet i ferd med å endre seg, og innendørs parkeringsanlegg blir stadig oppgradert. Arkitekter, eiere og designere begynner å innse at penere og moderne parkeringshus med god belysning vil gi brukerne en bedre følelse av sikkerhet, tiltrekke flere kunder og være mer miljøvennlige.

Flere detaljer

inspections_-laboratories_1

Til tross for økt automatisering av alle slags arbeidsprosesser, er det menneskelige øyet fortsatt uovertruffent når det gjelder å oppdage feil og uregelmessigheter på produktoverflater. Vellykkede kvalitetsinspeksjoner er avhengige av god tilleggsbelysning.

Flere detaljer

control_rooms_2

Design og utforming av kontrollrom er et vitenskapelig forskningsområde i seg selv. Her jobber operatørene ofte nattskift mens de overvåker driften i anlegget. Det gjelder å finne den rette balansen mellom aktiverende belysning som styrker våkenheten og ikke-aktiverende lys som hjelper med å tilpasse døgnrytmen. Dessuten trengs det tilstrekkelige lysnivåer til å lese dokumenter og følge med på betjeningspanelene.

Flere detaljer

food_processing_1

I behandling og tilberedning av næringsmidler er renslighet og hygiene avgjørende for å sikre produktkvaliteten. Ofte brukes det skarpe redskaper og prosesseringsmaskiner. Det krever god driftsbelysning.

Flere detaljer

agriculture_1

Lys er en viktig miljøfaktor som påvirker og styrer fysiologiske prosesser i alle dyr. Lys legger til rette for synet som er viktig for å finne mat; Det påvirker døgnrytmen; Og til slutt, lys regulerer utslipp av flere hormoner som er avgjørende for stoffskiftet og reproduksjonen. Belysningsløsningen bør også ta hensyn til bondens behov for synsinntrykk.

Flere detaljer

chemical_facilities_1

Kjemiske industrianlegg har spesielt tøffe miljøer og en rekke forskjellige arbeidsoppgaver. Høye temperaturer, støvete omgivelser og skadelige gasser kan være en utfordring for belysningsinstallasjonen.

Flere detaljer

clean_rooms_1

Det stilles stadig større krav til produktkvalitet, og for renrom er høyeste prioritet å beskytte produktene mot smitte. Renslighet og hygiene sikres best med armaturer som er lukkede, har lavt vedlikeholdsbehov og er enkle å rengjøre.

Flere detaljer

oyet534x295

Belysningsinstallasjoner med høyere intensitet og "tuneable white"-lys kan øke effektiviteten i produksjonen og motvirke tretthet, feil og ulykker.

Flere detaljer

storage_-logistics_2

Lagerhaller er vanligvis svært høye på grunn av reolsystemene. Tilgangen til dagslys kan være begrenset eller helt fraværende. Trange ganger gjør at det kreves helt spesiell belysning.

Flere detaljer