production_halls_30

I dag er monteringsarbeid i stor grad automatisert, samtidig har kvalitetskravene blitt høyere. For de gjenværende visuelle oppgavene er en intelligent og ergonomisk belysningsløsning avgjørende for å sikre tilfredshet og yteevne blant de ansatte.

Flere detaljer

cold_storage_freezing_rooms1

Konflikten mellom lys og kulde er alltid et aktuelt tema i kjølelagerbransjen. Ettersom lysrør har redusert ytelse under kjølige forhold, må bedriftene ofte installere flere armaturer med lavere effektivitet for å tilfredsstille belysningsbehovet. Løsningen for fremtiden er LED-belysning, som fungerer svært godt under slike forhold.

Flere detaljer

hazardous_areas_1

Områder med høy eksplosjonsfare forekommer ofte i prosesstekniske anlegg. Det er strenge regler for å redusere slike farer, og elektriske armaturer er en viktig del av risikostyringen. Bruk av eksplosjonssikre armaturer (Ex) er obligatorisk på slike steder, og klassifiseringen er basert på soner i henhold til farepotensialet.

Flere detaljer

heavy_industry_1

Tungindustri omfatter gruvedrift og metallprosessering. Armaturer for slike bruksområder krever høy beskyttelsesgrad og eksplosjonsvern på i enkelte områder.

Flere detaljer

storage_-logistics_2

Lagerhaller er vanligvis svært høye på grunn av reolsystemene. Tilgangen til dagslys kan være begrenset eller helt fraværende. Trange ganger gjør at det kreves helt spesiell belysning.

Flere detaljer

parking_house_1

Garasjer og fleretasjes parkeringsanlegg har rykte for å være mørke, skitne, trange og usikre steder å være. Heldigvis er dette bildet i ferd med å endre seg, og innendørs parkeringsanlegg blir stadig oppgradert. Arkitekter, eiere og designere begynner å innse at penere og moderne parkeringshus med god belysning vil gi brukerne en bedre følelse av sikkerhet, tiltrekke flere kunder og være mer miljøvennlige.

Flere detaljer

inspections_-laboratories_1

Til tross for økt automatisering av alle slags arbeidsprosesser, er det menneskelige øyet fortsatt uovertruffent når det gjelder å oppdage feil og uregelmessigheter på produktoverflater. Vellykkede kvalitetsinspeksjoner er avhengige av god tilleggsbelysning.

Flere detaljer

control_rooms_2

Design og utforming av kontrollrom er et vitenskapelig forskningsområde i seg selv. Her jobber operatørene ofte nattskift mens de overvåker driften i anlegget. Det gjelder å finne den rette balansen mellom aktiverende belysning som styrker våkenheten og ikke-aktiverende lys som hjelper med å tilpasse døgnrytmen. Dessuten trengs det tilstrekkelige lysnivåer til å lese dokumenter og følge med på betjeningspanelene.

Flere detaljer

food_processing_1

I behandling og tilberedning av næringsmidler er renslighet og hygiene avgjørende for å sikre produktkvaliteten. Ofte brukes det skarpe redskaper og prosesseringsmaskiner. Det krever god driftsbelysning.

Flere detaljer

agriculture_1

Lys er en viktig miljøfaktor som påvirker og styrer fysiologiske prosesser i alle dyr. Lys legger til rette for synet som er viktig for å finne mat; Det påvirker døgnrytmen; Og til slutt, lys regulerer utslipp av flere hormoner som er avgjørende for stoffskiftet og reproduksjonen. Belysningsløsningen bør også ta hensyn til bondens behov for synsinntrykk.

Flere detaljer

chemical_facilities_1

Kjemiske industrianlegg har spesielt tøffe miljøer og en rekke forskjellige arbeidsoppgaver. Høye temperaturer, støvete omgivelser og skadelige gasser kan være en utfordring for belysningsinstallasjonen.

Flere detaljer

clean_rooms_1

Det stilles stadig større krav til produktkvalitet, og for renrom er høyeste prioritet å beskytte produktene mot smitte. Renslighet og hygiene sikres best med armaturer som er lukkede, har lavt vedlikeholdsbehov og er enkle å rengjøre.

Flere detaljer

oyet534x295

Belysningsinstallasjoner med høyere intensitet og "tuneable white"-lys kan øke effektiviteten i produksjonen og motvirke tretthet, feil og ulykker.

Flere detaljer