Forstørrelse kompenserer for nedsatt syn

«Svaksynthet» er et medisinsk begrep definert som kronisk invalidiserende synsnedsettelse som ikke kan korrigeres med briller, kontaktlinser eller medisinsk eller kirurgisk behandling. Åtti prosent av mennesker med dårlig syn er over 65 år, og mange av disse har fått dårlig syn sent i livet.
Barn har muligheten til å endre øyets fokus over et stort område, slik at de kan komme ekstremt nær et objekt og stadig holde det i fokus. Men voksne taper denne evnen på grunn av at øyelinsen blir hardere med alderen. Dermed trenger mange eldre sterke briller eller luper for å kunne fokusere på objekter på nært hold.