Forstørrelse er viktig i mange industrielle prosesser

Moderne produksjon omfatter alle mellomliggende prosesser som kreves for fremstilling og integrering av et produkts komponenter. Mange av prosessene i verdikjeden krever bruk av lupelamper, inkludert montering, inspeksjon og prosesskontroll.
Mange bransjer, som f.eks. elektronikkindustrien, er særlig sensitive overfor elektrostatiske utladninger (ESD) og må etablere tiltak for å fjerne statisk elektrisitet, som fysisk jording av produksjonsarbeiderne og bruk av antistatiske verktøy. ESD-sikre lupelamper er et krav i mange av disse industriene. Dette gjelder også for mange prosesser innen vedlikehold, reparasjon og overhaling.