Lysdatasimulering

Datasimuleringer av lysdata bidrar til å bestemme den nøyaktige formen på og posisjoneringen av reflektorer og andre optiske komponenter i armaturene våre.
Datasimuleringer er programmer som forsøker å simulere en abstrakt modell av et spesielt system eller produkt. Datasimuleringer har blitt en nyttig del av den matematiske modelleringen via mange naturlige systemer innen fysikk, kjemi, økonomi og ingeniørvitenskap. De brukes til å utforske og få innsikt i ny teknologi, samt å beregne komponentenes ytelse tidlig i planleggingsfasen.

Betydningen av optikk

Når vi utvikler en ny armatur er forsiktig beregning av reflektorer og avdekning avgjørende for produktet effektivitet, dvs. hvor mye lys som produseres av armaturen i forhold til det totale strømforbruket. Lysdatasimuleringer hjelper oss å bestemme de beste løsningene når vi utvikler de mest energieffektive løsningene.

Svært mange av armaturene våre er tilgjengelige med et utvalg avdekningsalternativer, for ulike formål, som består av materialer som f.eks. mikroprismatisk akryl, glass eller aluminium. Datasimuleringer for lysdata hjelper oss å forhåndsbestemme effekten av forskjellige typer avdekning mens armaturen fortsatt er på tegnebrettet.