Med hjelp fra lyset

Den nye energieffektive og smarte belysningsløsningen sørger for at Uniphars lagerarbeidere plukker de riktige produktene. 

Når du trer inn i den enorme lagerbygningen til Uniphar Groups ekspedisjonslager i Greenogue Business Park i Dublin i Irland, virker alt litt mørkt og skummelt i starten. Men plutselig endres alt: En gaffeltruck nærmer seg en korridor, og de takmonterte LED-armaturene beregnet for store høyder blir slått på, slik at føreren får nok lys til å finne frem til riktig lagerhylle og kan lese etiketten på esken. Når riktig vare er hentet, kjører gaffeltrucken tilbake og forsvinner, og etter en liten stund blir lysene slått av automatisk. I en annen korridor skjer det samme når en ansatt går innover for å plukke flere produkter fra de nederste hyllene. Her går alt på skinner – det brukes ingen unødig energi i bygningen.

Nytt ekspedisjonslager

Innen farmasøytisk oppbevaring og ekspedisjon er det helt avgjørende å få levert de riktige produktene til de riktige personene til riktig tid. Det er derfor Uniphar Group plc – den største komplette utstyrs- og tjenesteleverandøren for irsk helsevesen – investerte i et nytt og moderne ekspedisjonslager i 2017.
Uniphar er et innovativt og teknologibasert selskap med virksomhet i Irland og Storbritannia, og som har en årlig omsetning på litt over en milliard euro. Konsernet leverer komplette helsetjenester til apoteker og legemiddelprodusenter som sikrer at pasientene mottar medisiner og legemidler trygt, raskt og rimelig.


Landsdekkende distribusjon

Greenogue ekspedisjonslager er Uniphars største samlingspunkt i Irland og ett av de mest energieffektive. Lageret er strategisk plassert for å sikre trygg og rask distribusjon til hele Irland. Ekspedisjonslageret har et moderne kontorlandskap, ved siden av et temperaturstyrt masselagringsanlegg med plass til tusenvis av paller for kjølig lagring eller oppbevaring i romtemperatur. Det er et spesialbygd ekspedisjonslager tilpasset legemiddelindustrien.Lageret har et høyt sikkerhetsnivå som følge av typen produkter som oppbevares der, og samsvarer med samtlige organer, inkludert HPRA (Health Products Regulatory Authority). I tilknytning til lagerbygningen finner vi også et kontorområde med klimaanlegg, som omfatter et kontorlandskap, møterom, styrerom, kantine og garderober.

Energibesparende løsning

Under planleggingen av den nye lagerbygningen stilte Uniphar krav om at det skulle brukes en energieffektiv belysningsløsning i hele bygningen, og særlig på lageret. En rekke belysningsløsninger ble vurdert og utformet i denne fasen.
Som Patrick McKeon, Country Manager, Glamox Ireland forklarer: «Glamox var ikke i utgangspunktet utpekt for dette prosjektet. Det ble først angitt et trådløst lysstyringssystem fra en annen belysningsleverandør, men det viste seg at løsningen fra Glamox var rimeligere.»

Bevegelsessensorer

Uniphar ville ha 200 lux på hver eneste hylle i hver lagerkorridor, men lyset skulle kun bli slått på når en person eller gaffeltruck nærmet seg korridoren.
«Med Glamox’ lysberegningsprogram, Optiwin, dokumenterte vi overfor den elektriske entreprenøren, DMG Engineering, og Uniphar hvordan våre i80 LED-armaturer for store høyder kombinert med frittstående sensorer kunne overholde kravene om belysningsytelse og energieffektivitet for lagerbygningen», tilføyer McKeon.
Rådgivende ingeniør på byggeprosjektet var Axis Engineering, sammen med elektrisk entreprenør DMG Engineering. Dave Smith, direktør for DMG Engineering Ltd, sier: «Vi samarbeidet tett med Glamox Ireland for å sikre at vi oppfylte alle belysningskravene på prosjektet, og særlig med hensyn til belysningsløsningene til lageret og lysstyringssystemet, der Uniphar hadde kommet med svært spesifikke krav.»


Har ikke råd til å gjøre feil

Alan Durning, Facilities and Maintenance på Uniphar Greenogue, sier: «Det er installert Glamox i80 LED-armaturer for store høyder over hele lageret i taket over hver korridor. Hvert armatur avgir 200 lux, som er tilstrekkelig til at våre medarbeidere enkelt kan lese etikettene på produktemballasjen. Vi har rett og slett ikke råd til å gjøre feil når legemidler skal plukkes fra hyllene, så belysningen fra Glamox er helt avgjørende her.»
Glamox i80 LED-armaturene for store høyder er koblet til lysstyringssystemet, og det brukes PIR-sensorer (Passive Infrared) – ca. én sensor for hvert fjerde armatur – som registrerer bevegelser i nærheten av korridoren og slår på lyset. Lysene er imidlertid programmert slik at de ikke blir slått på av vanlig lagertrafikk i enden av korridorene, ettersom dette ville medført unødig energiforbruk. Uniphar ville også ha en «ventetid» på lysene for å sikre at korridorene ikke mørklegges for raskt etter at medarbeidere eller gaffeltrucker er ferdige med å plukke varer fra hyllene. Denne sikkerhetsfunksjonen ble også programmert inn i lysstyringssystemet.

Minimere energikostnader

Til kontorene og styrerommet leverte Glamox C70 LED-armaturer med sensorer for bevegelse og dagslys. Lysstyringssystemet regulerer lyset automatisk på kontorene ved å dimme lyset eller slå det helt av når det nok dagslys eller hvis ingen oppholder seg i rommet.Patrick McKeon sier: «Uniphars Greenogue ekspedisjonslager og kontorer er et godt eksempel på hvordan virksomheter kan minimere energikostnadene ved å installere energibesparende LED-belysning kombinert med et velfungerende lysstyringssystemet. Ved å investere i et lysstyringssystem har Uniphar sørget for at lyset kun brukes i lagerbygningen og på kontorene når og der det trengs – alt annet ville bare vært bortkastet energi og en unødvendig kostnad.»