Nødlys

I mer enn to generasjoner har Glamox utviklet, produsert og distribuert belysningsløsninger til det profesjonelle markedet. Nødbelysning er forbundet med strenge produktkrav og strenge forskriftskrav ved prosjektering. Glamox løper ikke fra ansvaret, men tilbyr gode løsninger for nødbelysning som tilfredsstiller alle tekniske forskriftskrav.
Ved å bruke LED-teknologi, samt bruke en dedikert lyskilde for nødlys, gis det en større grad av sikkerhet for at lampen faktisk fungerer når du trenger det. Behovet for mindre batterikapasitet betyr at vedlikeholdskostnadene reduseres.

Løsningene finnes både som Standard (S), Selv-Test (ST) og adresserbare systemer basert på DALI. DALI kan fungere som eget system eller kobles til andre systemer via gateways eller lignende.

Glamox tilbyr også et komplett utvalg av integrerte nødlys basert på LED. Integrert nødlys er ofte den eneste måten å tilby et komplett nødlysanlegg og samtidig innfri de estetiske kravene til en moderne bygning.