- Tidlig planlegging gir bedre belysningsløsninger

– Riktig lyssetting bidrar til trivsel og livskvalitet, og det framhever samtidig arkitekturen i bygget. Derfor er det viktig å planlegge lysløsningene så tidlig som mulig i prosjekteringen av bygget, forteller arkitektene Kjell Louis Johansen og Petter Kleiven.

Gullhella Bo- og aktivitetssenter i Asker var i vår blant de 7 byggene som kom gjennom nåløyet og ble nominert til Statens Byggeskikkpris. Selv om prosjektet ikke nådde helt opp er det likevel ikke tvil om at Gullhella har blitt et praktbygg. Bygget har passivhusstandard og består av to treetasjers boligfløyer med atriumsutforming som åpner seg med innvendige gårdsrom mot sørvest. Bygget har universell utforming, også for lysanlegget.

– Dette er et avansert bygg på 6 700 kvadratmeter med 60 boenheter og en rekke fellesrom og takterrasser, samt trimrom i kjelleren. Hver etasje har en avdeling med stue og kjøkken. Boligene er romslige, og under benkene ved vinduene er det plassert tynne LED-lister for å skape stemningslys. Boligene i toppetasjen har utsikt mot Oslofjorden, og beboerne har adgang til et stort parkanlegg med vannspeil, forteller Kleiven, som jobber i arkitektfirmaet Linje Arkitektur. Han og arkitektkollega Kjell Louis Johansen som tidligere jobbet for Linje Arkitektur, men nå er ansatt hos Terje Grønmo Arkitekter, tok tidlig kontakt med Glamox Luxo Lighting, som la fram forslag til lysløsninger tidlig i prosjekteringen. 

– Vi tar slike oppdrag helt uforpliktende. Hensikten er å bidra til gode lysløsninger, forteller Morten DahlHansen, som er markedssjef arkitektur i Glamox Luxo Lighting.
Linje Arkitektur hadde følgende tanker om lys, som de ønsket å virkeliggjøre: De ønsket seg belysning som en integrert del av det arkitektoniske konseptet. Videre ville de ha differensiert belysning tilpasset rom og funksjoner hvor alle byggets brukere ivaretas på en god måte.

– Kravet til passivhus stiller også krav til bevisst håndtering av lys og lyskilder gjennom hele døgnet, forklarer Kleiven.

Omforente løsninger

– Glamox Luxo Lighting grep fatt i disse ønskene og laget noen forslag til gode omforente løsninger. Alt lys ble lysberegnet av vår lysdesigner Trine Riiser som fulgte Lyskulturs anbefalinger for ulike romtyper. Sammen med Linje Arkitekter valgte vi armaturer som gir det riktige lyset samtidig som det arkitektoniske og designmessige framhever bygget. Etter en åpen anbudsrunde fikk vi kontrakten på Gullhella, forteller Dahl-Hansen.

– Norconsult i Larvik, med Kristiansen & Bernhard Arkitektur i Tønsberg som interiørarkitekt, ble trukket med i arbeidet. Sammen kom vi fram til gode løsninger for grunnbelysningen. Interiørarkitekten kom med tanker og forslag til de dekorative elementene og det dekorative lyset. Dette tverrfaglige samarbeidet resulterte i en optimal totalløsning, og alle parter bidro til å lage en god beskrivelse, konkluderer han.

Med fra begynnelsen

Interiørarkitektene Jeanette Bjune og Maria Andreassen var med i Gullhella-prosjektet fra begynnelsen, og de er ikke i tvil om hvor viktig det var for sluttresultatet. 

– Vi var heldig som kom inn i dette prosjektet fra begynnelsen. Samarbeidet med alle har fungert bra. Erfaringen viser at det er svært viktig å komme inn i slike prosjekter så tidlig som mulig for å skape gode helhetlige løsninger. De omfatter blant annet universell utforming og integrerte tekniske løsninger som er implementert i designet og blir en
del av arkitekturen, sier Bjune, som tidligere jobbet for Kristiansen & Bernhard Arkitekter i Tønsberg.

– Stilles det spesielle krav til lysbruk i omsorgsboliger?


– På Gullhella ønsket vi å oppnå et hjemlig utrykk med variert belysning avhengig av romtyper og bruksformål. Det omfatter generell belysning og arbeidslys, stemningslys og miljøbelysning, inkludert nedhengte pendler, bordlamper og leselamper. Belysningen skal legges til rette for både personalet og beboerne, og den skal tilpasses arbeid, hverdagssysler, hygge og trening. Ledelinjer er en del av designet i form av LED-armaturer integrert i taket. Vi har satset på å lage kontraster i belysningen, slik at rommene oppleves som levende. Det var viktig å unngå det man kan kalle «institusjonslys», det vil si for sterkt eller for flatt lys. Vi vet at denne type lys ikke gir gode opplevelser, verken for beboerne, de ansatte eller besøkende.

– Andre hensyn du tar i valget av lysløsninger?

– Ja, for en interiørarkitekt er det mange hensyn å ta. Lysbehovet varierer mye. Eldre og svaksynte krever bedre lys enn yngre mennesker. Ved riktig lyssetting kan man unngå ulykker og gjøre det lettere å orientere seg. Fargetemperaturer spiller også inn. Det aldrende øyet oppfatter farger merkalde og dempede enn de faktisk er. Belysningen skal ikke virke blendende. Integrert generell belysning er lettere å holde rent, og det bidrar til et bedre inneklima. Ved bruk av effektbelysning kan man framheve viktige funksjoner eller interiørdetaljer. Vi synes også det er en fordel at belysningen kan reguleres for å oppnå ønsket atmosfære og stemning, sier Bjune til slutt.

Et kvalitetsbygg

– Dette er omsorgsboliger med sykehjemstandard. Denne kombinasjonen maksimerer kvaliteten på bygget, sier Jan-Ole Sten Olsen som er avdelingsleder for tekniske systemer i Norconsult i Larvik. Han har også vært RIE og prosjektleder for Gullhella Omsorgsboliger. 

– Bygget er relativt komplisert, selv om de tekniske løsningene er godt kjent. Vi har hatt et godt samarbeid med alle involverte parter i prosjektet, fra byggherren til arkitektene og leverandørene. Det har bidratt til at gjennomføringen av prosjektet har gått på skinner. Vi har holdt både tidsplan og budsjetter, understreker han.

Norconsult har vært totalrådgiver for bygget. Det har en godt isolert bygningskropp og er utstyrt med varmepumpe og energibrønner. Byggets tekniske løsninger styres med et moderne SD-anlegg, der all informasjon lagres og gjøres tilgjengelig for kommunen. Hensikten er å styre de kommunale byggene så effektivt som mulig.

– Gullhella er utstyrt med styringssystemet Dali KNX med tanke på mest mulig energisparing. Det er installert dagslysfølere, og lyset dimmes ned for å spare strøm. Samtidig har beboerne mulighet for å styre lysbruken i sine egne rom. I tillegg har bygget et avansert system for kjøling med nattlufting. Samlet bidrar dette til et lavt energiforbruk og goddriftsøkonomi for bygget, sier Sten Olsen.


Tekst: Oddvar Lind, fra lux&lumen 2016