ALTA OMSORGSSENTER ER ÅRETS HELSEBYGG 2021

Prisen for Årets helsebygg 2021 går til Alta omsorgssenter i Alta kommune, som vant foran to andre nominerte prosjekter.


Juryen fremhevet blant annet de gode miljøtiltak, funksjonalitet, og plassering i terrenget, inntil den offentlige avstemningen bestemte hvem som vant.

Rådmann Bjørn Atle Hansen er på vegne av kommunen stolt av prosjektet og prisen for Årets helsebygg – og ser allerede positive effekter av nybygget. Han mener at omsorgstilbudet er bedre rustet for å møte fremtiden nå.

alta_omsorgssenter_04

JURYEN UTTALTE OM ALTA OMSORGSSENTER:
“Alta omsorgssenter er et veldig stort anlegg, men på grunn av sin arkitektoniske utforming oppleves det ikke dominerende. Anlegget er godt tilpasset tomten og nærmiljøet. Bygg C skiller seg positivt ut med sin organiske form.”

“Alta omsorgssenter framstår med god kvalitet, utstrakt bruk av tre og neddempet, noe som passer for målgruppen. Utformingen med bygninger med gårdsrom gir god funksjonalitet både inne og ute.”

“Stort bygg, med gode miljøtiltak gjennom bla bruk av massivtre og miljøtiltak som gir lavt CO2 avtrykk. Mange funksjoner i samme bygg som kan gi en fordel i drift. Godt plassert i terrenget. Gode høyder inni bygget, gir åpenhet og godt innemiljø.”

alta_omsorgssenter_05


Les mer om prosjektet og hvilke løsninger Glamox har levert her.