Fokus på Human Centric Lighting

Mye har blitt sagt om Human Centric Lighting de siste årene. Dette belysningskonsept er ikke nytt, mennesker har observert og utnyttet effekten av dagslys i århundrer. Med nye lyskilder og styringssystemer tilgjengelig er vi nå i stand til å gi ”tuneable white”-belysningsløsninger en høyere kvalitet enn tidligere.

Dagslys er den viktigste eksterne tidsgiveren. Det vekker oss om morgenen og for lite dagslys gjør oss humørsyke i løpet av vinteren. Lyset styrer hormonbalansen i kroppen og gjør oss årvåkne eller avslappet.

Lyset påvirker hormonproduksjonen
Human Centric Lighting bruker variasjoner i fargetemperatur, intensitet og timing for å oppnå kortsiktige effekter på konsentrasjon og humør, middels effekt på søvnmønstret og langsiktig effekt på trivsel. Gjennom tiår med forskning har vi funnet forbindelsen mellom lyset og dets påvirkning på menneskers hormonproduksjon. Vi vet nå hvordan du kan justere fargespekteret på lyset for å oppnå en faseforskyvende effekt på døgnrytmen.

Likevel gjenstår det mye arbeid på hvordan du kan skreddersy lyset slik at det matcher individuelle behov for intensitet og tidspunkter for lyseksponering for å oppnå ønsket biologisk effekt. Når det blir brukt riktig kan Human Centric Lighting justere den daglige rytmen til kontorarbeidere og skolebarn. Det reduserer tretthet og feilraten for industriarbeidere og bedrer søvnmønsteret og medisinbruken for eldre beboerne.

Guide til Human Centric Lighting
Glamox Luxo Lighting har en oppdatert produktportefølje med LED-armaturer som bruker ”tuneable white”-teknologi. Du kan bruke våre filtre på Produkt-hjemmesiden for å se utvalget vi har. For å gi deg kunnskapen til å velge de riktige produktene har vi laget en guide til Human Centric Lighting på vår hjemmeside.

Her går vi gjennom teorien bak og forklarer hvordan du skifter mellom parameterne spekteret, intensitet og timing. Fokuset er på å finne den riktige løsningen for brukeren, på kontorer, sykehus, skoler eller industrianlegg. Vi beskriver hvordan du belyser applikasjoner innen alle disse segmentene, hvilke armaturer og komponenter som kan brukes og hvordan du kan programmere belysningen. Vi gir også anbefalinger for lysdesignere på belysningsnivåer og vedlikeholdsfaktorer.

Vi håper du synes vår informasjon om Human Centric Lighting er nyttig!