Glamox-belysning brukes i psykiatrisk forskningsprosjekt

Glamox har levert belysning til det nye Akuttbygget ved avdeling Østmarka St. Olavs hospital. Her vil forskere teste om lysbehandling kan virke positivt på psykisk syke mennesker. Prosjektet som starter i høst har allerede fått medieomtale i NRK og vil også bli brukt i programmet Viten og Vilje torsdag 23. november.

Til den nye akuttseksjonen ved St. Olavs i Trondheim har Glamox levert belysning som gjør at forskerne kan veksle mellom intenst dagslyslignende lys på morgenen og lys som er tilnærmet fritt for blå bølgelengder på kveldstid. Håpet er at belysningen kan hjelpe psykiatriske pasienter til å oppnå et bedre søvnmønster, bedre døgnrytme og dermed også redusere behovet for medisinering siden søvnforstyrrelser er et vanlig problem for psykisk syke.

Les mer om dette spennende prosjektet i NRKs nettsak her.


For tv-reportasjen på Dagsrevyen (Fra 27:00) 

Les mer om produktene som er brukt ved Akuttbygget her.

NRK kommer også til å bruke et innslag fra Østmarka i programmet Viten og Vilje 23. November. Temaet for programmet er døgnrytme.