Glamox og Covid-19

Her følger en oppdatering fra Glamox AS BU Norge om situasjonen hos oss pr 19. mars og de forhåndsreglene vi tar i forbindelse med COVID-19. 

Den usedvanlige situasjonen Norge befinner seg i berører oss alle og er krevende for mange. Glamox ønsker å bidra til at Norge og byggenæringen holdes i gang og gjør det vi kan for å opprettholde normal drift på en forsvarlig måte. Vi følger de råd og retningslinjer myndighetene gir og har iverksatt en rekke tiltak for å ta hensyn til våre medarbeideres, kunders og samarbeidspartneres helse og sikkerhet.

Alle våre medarbeidere er på jobb, selv om mange jobber fra hjemmekontor. Vi hjelper deg fortsatt med gode belysningsløsninger og bidrar til fremdrift i byggeprosjektene. Vi har redusert fysiske møter og befaringer til et minimum og gjennomfører dette på video/telefon så langt det er mulig.

Leveransesituasjonen ved Glamox’ fabrikker: 
• Glamox produserer alle sine produkter ved fabrikker i Europa
• Vi har store lagre av både ferdige produkter og komponenter i hver fabrikk
• Alle Glamox fabrikker har normal drift og holder hovedsakelig normal leveringstid på majoriteten av sortimentet
• Leveransepresisjonen fra fabrikk er fortsatt høyere enn 99 %
• Situasjonen kan endre seg på kort sikt, avhengig av leveranser fra underleverandører, hovedsakelig innen elektronikk
• Vi har alternative leverandører på de fleste komponenter og benytter våre gode leverandørrelasjoner for å få komponentene i tide
• Vi bekrefter ordrene fortløpende og følger eventuelle avvik tett

Vi anbefaler å ha tett dialog med oss om fremdriftsplaner på større prosjekt og ta høyde for at leveringstidene kan endre seg fremover.

Vi gjør vårt beste for å bistå og ønsker deg smittefrie og gode uker fremover. Hold hodet kaldt og hjerte varmt!

Glamox AS BU Norge