Miljøpris til DB Schenker AS ved hjelp av belysningsløsning fra Glamox

NHO Logistikk og Transport tildelte DB Schenker AS årets miljøpris under konferansen Logistikk og Transport på Gardermoen 22. oktober 2012.

Prisen er tildelt på grunnlag av prosjektet "Nytt lys" på godshuset på Alnabru (Oslo). DB Schenker AS har installert en ny belysningsløsning med dynamisk lysstyring og LED, som sparer energi og gir riktig lys på rett sted, når man trenger det. Godshuset er på 12.000 kvadratmeter, fordelt på to haller.

Det ble vurdert om man skulle bytte ut armaturer og lamper enkeltvis som alternativ til å ta i bruk helt ny teknologi. DB Schenker besluttet imidlertid å gå for ny teknologi - LED og dynamisk lysstyring, som automatisk justerer lyset basert på bevegelse og behov. Lysdioder har lang levetid ved 35 grader C. I godshuset vil det være lavere arbeidstemperatur det meste av året, samt at lyset vil bli justert etter behov - noe som også forlenger levetiden.

Beregnet besparelse vil være 577.000 KWt, som tilsvarer kr. 460.000,- pr. år ved en pris på kr. 0,80 pr. KWt. Dagens armaturer og lamper bruker ca. 1 gWt/år, og har en vedlikeholdskostnad på ca. kr. 250.000,- pr. år.

Det er installert energimålere på alle strømkursene som blir avlest ukentlig i starten. Etter hvert vil de avleses en gang pr. måned. Andre fordeler med denne løsningen er bedre arbeidsmiljø lysmessig (HMS), bedre brannsikkerhet (ingen lysrør som står og blinker), bedre kvalitet på video fra overvåkingskamera utenfor normal arbeidstid samt reduserte vedlikeholdskostnader.