Ny medisinsk undersøkelsesarmatur

Den nye LHH er en videreutvikling av vår opprinnelige medisinske
undersøkelsesarmatur, som er i daglig bruk av helsepersonell over hele verden.

Det er den meget fleksible selvbalanserende armen som sammen med utmerket lysutbytte har gitt vår LHH undersøkelsesarmatur godt renomme innen den medisinske verden.

Bruken av LED-lyskilder har gjort det mulig å redusere størrelsen på det nye lampehodet, sammenlignet med det opprinnelige. Den reduserte størrelsen sørger for enda bedre synsforhold.

For krevende synsvilkår
LHH er utviklet spesielt for utfordrende bruksområder som krever godt lys, foreksempel under undersøkelser og behandlingsprosedyrer i helsesektoren, påsykehus, helsesentre og konsultasjonsrom.

Godkjent medisinsk enhet
LHH er godkjent som en medisinsk enhet i henhold til IEC/EN 60601-1 Medisinskelektrisk utstyr - Del 1: Generelle krav til grunnleggende sikkerhet og ytelse og IEC /EN 60601-1-2 Elektromagnetisk kompatibilitet - Krav og tester.