Reduserer energiforbruket tilsvarende 40 boliger i året med ny belysning

Nye LED-armaturer, sensorer og trådløs styring reduserer strømforbruket hos bedriften Spenncon med mer enn 1 GWh i året. Dette tilsvarer energiforbruket til 40 boliger.*

Høyt henger de, og mange er de. I alt 536 lysarmaturer, plassert i taket ti meter over oss. I de store produksjonshallene hos Spenncon behøves mye lys og riktig lys døgnet rundt. 
Men lys skal ikke sløses med. Lys handler om strømforbruk – og dermed om ressurser og klimaavtrykk. Noe som var avgjørende da Spenncon besluttet å modernisere bedriftens lysanlegg.  Glamox ble valgt som leverandør.

I de store hallene nordvest for Hønefoss lager de 200 ansatte ulike betongprodukter; bjelker, søyler, balkonger, vegger, etasjeskillere. Hver dag går 30-40 trailerlass ut herfra, Spenncon Hønefoss leverer årlig varer for ca. 500 millioner kroner til sine kunder. 
Bedriften kjører tre skift bortsett fra i helgene, og behovet for god og stabil belysning døgnet rundt er stort. De mange og store lysarmaturene som tidligere ble benyttet, betød dermed et strømforbruk på 1,4 GWh i året. 

Men i dag er de store armaturene med metallhalogene lyskilder som kostet 400 kroner pr. stykk og måtte byttes ca. en gang i året, blitt historie. I de 536 punktene er det nå montert LED-armaturer, nærmere bestemt Glamox i80, som er en industriarmatur med en lysstyrke på 22.000 lumen. 
- For oss er dette et viktig prosjekt. Vi vil redusere klimaavtrykket, og vi vil heve kvaliteten på arbeidsforholdene. Vi vil også vise et godt miljøregnskap til våre kunder. Ved en oppgradering av lysanlegget får vi i både pose og sekk, sier Kjetil Gjerdalen, fabrikksjef hos Spenncon.

spenncon6

Smart belysning
Dessuten er de nye lysene smarte. De kan snakke sammen. De styres av sensorer som registrerer bevegelser på fabrikkgulvet, og de skrus av og på etter behov. Hvis ett lyspunkt får beskjed om å slå seg på, trekker det med seg de fem nærmeste. Hvis aktiviteten i hallen stanser, vil lysene etter ti minutter skru seg ned til 10 prosent styrke. Etter en halv time skrus de helt av. I tillegg kan lysnivået bestemmes manuelt via et nettbrett kombinert med en radiosender.
- Vi ser at vi ofte trenger lite lys, kanskje bare 40-60 prosent av maksimal styrke, sier Geir Andersen, teknisk leder i Spenncon.

spenncon

Reduserer strømforbruket kraftig
Med LED-diodenes lave energiforbruk, med demping og styring har strømforbruket hos Spenncon sunket dramatisk. De tidligere 1,4 GWh er redusert til 350 MWh – og det før den fulle effekten av styring og demping er medregnet. Bedriften anslår at strømforbruket vil reduseres med solide 87 prosent. I tillegg vil LED-lyskildenes lange levetid (ca. 100.000 timer) og dermed mindre vedlikeholdsarbeid bidra til at Spenncon kan oppnå en årlig besparelse på ca. 1 million kroner.
Helhetsløsningen som Glamox har levert, med trådløs styring, gjorde det også mulig å benytte eksisterende kabler og ledninger hos Spenncon. Dermed kostet installeringsarbeidet bare halvparten av hva et mer tradisjonelt anlegg med datakabel ville ha kostet. 

spenncon5

Enova-støtte
Dessuten vanker det også en stimulerende «bonus»: Fordi det nye anlegget har sterke innslag av innovasjon, kvalifiserer det til støtte fra Enova, statsforetaket som skal fremme effektive og fornybare energi- og klimaløsninger. En tredjedel av Spenncons investering på 2,7 millioner kroner kommer som støtte fra Enova.
- Dette er blitt veldig bra. Det er jo ofte investeringer i maskinelt utstyr som prioriteres i vår bransje, men nå har vi kunnet tenke alternativt. De tekniske løsninger som Glamox tilbyr, og støtten fra Enova, gir oss en kort nedbetalingstid og et moderne, klimavennlig anlegg, sier Gjerdalen.   

* Kilde: Statnett - http://www.statnett.no/Media/Pressesenter/Ord-og-begrep/