Forskning viser positive effekter av sterkt lys for nattarbeid

En studie utført av forskere fra Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssykehus i Norge, indikerer at sterkt lys forbedrer ytelse og årvåkenhet, reduserer søvnighet og har potensiale til å redusere risikoen for ulykker og skader.

Hovedmålet med studien var å undersøke hvordan lys med høy intensitet fra innfelte LED-armaturer, påvirket årvåkenhet og ytelse under simulerte nattskift. Mange negative helseeffekter har blitt koblet til nattarbeid. I tillegg rapporterer flere forskjellige forskningsstudier  om økt søvnighet, redusert oppmerksomhet og dårligere respons under nattskift, noe som er forbundet med økt risiko for ulykker og skader.

Lyslaboratorium
Studien ble utført fra september 2017 til februar 2018 og omfattet 27 deltakere mellom 19-30 år. Deltakerne jobbet tre nattskift på rad i intenst fullspektrum lys (4000 Kelvin, 900 lux) og (etter en fire ukers pause) tre skift på rad i et standardlys (4000 Kelvin 90 lux). Studien ble gjennomført i et lyslaboratorium ved Universitetet i Bergen. Laboratoriet er utstyrt med høykvalitets LED-armaturer og et lysstyringssystem fra Glamox. Lysstyringssystemet gjør det mulig for forskerne å kontrollere lysets intensitet og fargetemperatur nøyaktig.
 
Test av søvnighet, årvåkenhet og ytelse
I løpet av hvert nattskift ble det gjennomført tester for å vurdere deltakernes subjektive søvnighet, årvåkenhet og kognitive ytelse. Det ble også tatt spyttprøver som ble brukt til å kartlegge melatoninnivået hos deltakerne. Melatonin er et hormon som hjernen frigjør som svar på endringer i lysets fargetemperatur og intensitet. Det hjelper til med å regulere kroppens indre klokke, og signaliserer at det er på tide å sove.

Sterkt lys kan redusere risikoen for ulykker og skader
Resultatene fra testene under nattskift var alle gunstige for scenariet med intenst lys. Deltakerne var mindre søvnige, mer årvåkne og presterte bedre på kognitive tester da de jobbet i 900-lux-scenariet. Forsøkspersonene fikk også en forsinket melatoninutskillelse de nettene de jobbet under intenst lys. Dermed ble deltakernes døgnrytme bedre tilpasset fortsatt nattarbeid. Konklusjonen av studien er følgelig positiv når det gjelder virkningene av intenst lys: "Intenst lys fra takmonterte LED-armaturer har potensial til å forbedre tilpasningen til nattarbeid og redusere risikoen for ulykker og personskader hos nattskiftarbeidere.", skriver forskerne

Tiltak mot søvnighet og dårligere ytelse
Studiens hovedforfatter, PhD-kandidat Erlend Sunde, utdyper:
Studien viser at takmonterte LED-armaturer kan implementeres som et tiltak mot søvnighet og redusert ytelse under nattskift. Vi mener at dette tiltaket er lovende også fordi bivirkningene er få (ikke-invaderende) og det er enkelt å gjennomføre, samt kostnadseffektivt. Det bør imidlertid gjennomføres flere studier der man tester om lignende oppsett av lys er fungerer under reelt nattarbeid. Videre må lignende belysningsregimer planlegges nøye for hver spesifikke situasjon / innstilling for å oppnå ønskede effektene, sier han.

Videre lesning:
Studien “Role of nocturnal light intensity on adaptation to three consecutive night shifts: a counterbalanced crossover study” er publisert i det anerkjente tidsskriftet Occupational and Environmental Medicine (OCCUP ENVIRON MED): https://oem.bmj.com/content/early / 2020/02/04 / oemed-2019-106049

NB: Utover å tilby produkter og støtte for lysstyringssystemet, har Glamox ikke hatt noen rolle i studien, innsamling av data, analyser, beslutningen om å publisere eller utarbeidelsen av manuskriptet til denne studien.


Kategorier

Nyheter