Skolestart med menneskeorientert belysning

Nye Kongsgårdsmoen skole ved Kongsberg åpner denne uken. Her får 230 barneskoleelever flotte forhold for både lek og læring. Ikke minst får de spesielt gode lysforhold ved hjelp av det som kalles Human Centric Lighting (menneskeorientert belysning).

Skolen har installert lysarmaturer med justerbar fargetemperatur, såkalte «tuneable white»-armaturer med LED-lyskilder som kan justeres fra kaldhvitt til varmhvitt lys. Alle klasserommene er utstyrt med denne løsningen, noe som gjør dette til den mest omfattende Human Centric Lighting LED-installasjon hittil.

news-article_hcl_classroom-2 news-article_hcl_classroom-1
Kaldhvitt lys for konsentrasjonsarbeidVarmhvitt lys for avslapning
 

Lyset påvirker døgnrytmen
Når barna kommer om morgenen blir de møtt av et kaldhvitt energilys som benyttes i den første timen. Det kaldhvite lyset regulerer produksjonen av stress- og søvnhormoner i barnas (og lærerens) organer. Det kalde lyset skyver den interne døgnrytmen fremover, noe som gjør at de følger seg mer aktive på dagtid, og søvnigere når kvelden kommer. Dette har også en positiv påvirkning på barnas søvnmønster.

Senere på dagen kan læreren selv aktivere et kaldhvitt fokuslys når det er tid for konsentrasjons-oppgaver som matematikk- eller skriveoppgaver. En dusj av intenst, kaldhvitt lys øker kortsiktig konsentrasjon og oppmerksomhet. Tilsvarende, når elevene samles foran læreren for å høre et eventyr eller lignende, skaper et varmhvitt lys en hyggelig og avslappende atmosfære. Dette styrer læreren selv. Løsningen har også standardlys, som er et nøytralhvitt og godt arbeidslys.


news-article_hcl_teaching-1 news-article_hcl_teaching-2 
Kaldthvitt lys i skolekjøkkenet.

Standardlys (nøytral hvit)
 

Moderne lysarmaturer

Lysarmaturene som brukes er modulære LED-armaturer fra den norske belysningsprodusenten Glamox Luxo Lighting. Armaturene har lysdioder som skifter farge i henhold til forhåndsdefinerte og/eller manuelle innstillinger. Fargegjengivelsen er svært høy (Ra> 90), mye høyere enn minstekravene til skolebelysning. Det gjør fargelegging, lesing og skriving enklere og mer behagelig. Fargejusteringen styres av læreren ved hjelp av et veggmontert brukerpanel.


news-article_hcl_colours-1news-article_hcl_colours-2 
Fargegjengivelsen er like god i kaldt og varmt hvitt lys.


news-article_hcl_control-panel        Brukerpanelet er intuitivt og lett å bruke for både lærere og barn. En del av belysningssyklusen er automatisert for å sikre at de ønskede biologiske effektene, er oppnådd spesielt om morgenen.