Den uunnværlige skrivebordslampen

Ifølge sjefskonsulent ved ArbeidsmiljøCentret Jan Glenvig, er det en tabbe å kvitte seg med skrivebordslampene på arbeidsplassen.

Jan Glenvig er sjefskonsulent ved ArbejdsmiljøCentret, som er et av de tre største autoriserte arbeidsmiljø-rådgivningsfirmaene i Danmark. Glenvig har jobbet profesjonelt med arbeidsmiljø, inkludert belysning, i over 30 år. Hans oppgave er å forbedre belysningen på danske arbeidsplasser. Ifølge Glenvig er det nemlig fortsatt en lang vei å gå før danske arbeidstakere jobber optimalt. Dette skyldes mangel på forståelse av hvordan lys påvirker oss i arbeidshverdagen og uklare tolkninger av reglene for lys på arbeidsplassen.

Dekker lux-krav med takbelysning
Som for de fleste andre EU-land er belysning på arbeidsplasser grundig regulert av nasjonale regler fra det danske arbeidstilsynet og byggeforskrifter samt den danske versjonen av EU-standarden EN 12464-1 «Belysning av innendørs arbeidsplasser», som gir en detaljert beskrivelse av minimumskravene for hvor mye lys det skal være på ulike typer arbeidsplasser og for ulike oppgaver. Når nye kontormiljøer settes opp, sikrer arkitekter og belysningsdesignere at takbelysningen på de kommende arbeidsplassene oppfyller reglene. Nye LED-armaturer med høy effektivitet sørger for at det leveres rikelig med lux i alle kroker av lokalene. I flere og flere tilfeller ser man at det brukes en så høy belysningsstyrke på arbeidsflaten og synsområdet på arbeidsplassen at kravet om 500 lux for skriving, lesing og databehandling kan oppfylles bare ved bruk av takbelysning.

Behov for personlig belysning
Så flytter ansatte inn. De er badet i lys fra takarmaturene, men mangler muligheten for personlig tilpasning. - Husk at dagens belysningskrav er minimumskrav. Når arbeidsplassene er plassert i henhold til ønsket organisasjon og kontormiljøet er utstyrt med skjermvegger, hyller og kunst på veggene, kan lysforholdene på arbeidsplassen endres, og noe av lyset gå tapt. Derfor er det en svært viktig øvelse å inkludere organisering av oppgaver og innredningsplaner i planleggingen av belysningen. Samtidig er det et faktum at arbeidstakere blir eldre og forventes å stå lenger i jobb. En person som meg som er i 50-årene trenger dobbelt så mye lys som en i tyveåring for å løse den samme oppgaven, sier Jan Glenvig.
På skjermarbeidsplasser er en mulig løsning som for ofte overses, å bruke arbeidslys/skrivebordslamper. Ordet ”arbeidsplassbelysning” eller ”skrivebordslampe” er ikke nevnt i byggforskriften eller i DS / EN-standarden. Kanskje er det nettopp derfor at denne formen for belysing ikke inkluderes i mange nybygg.

Kommer ikke utenom skrivebordslamper
- Mange tror derfor at skrivebordsbelysning er unnværlig, men hvis du dykker inn i teksten og ser hva som faktisk er nødvendig, kommer man ikke utenom individuelt justerbart lys på hvert skrivebord. Husk også at lyset fra en takarmatur bare kommer fra en retning og kan føre til dårligere kontrast, forstyrrende skygger og irriterende reflekser i skjermer, på arbeidsflate og i synsområdet hvis skrivebordslamper mangler, sier Jan Glenvig.
 Det danske arbeidstilsynet gir ikke et direkte påbud om skrivebordslamper, men de gir Glenvig rett i at uansett hvilken belysning man velger så må det være mulig for den enkelte arbeidstaker å tilpasse lysforholdene slik at arbeidet kan utføres forsvarlig med hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsstilling. I praksis betyr det at fortolkningen om at det bør være en skrivebordslampe på alle skjermarbeids-plasser står for Glenvigs egen regning. Arbeidstilsynet ønsker ikke å være så konkrete i sine råd. 
- Det finnes ingen spesifikke arbeidsmiljøkrav til en skrivebordslampe, men jeg hjelper gjerne til å sette opp kravspesifikasjoner og anbefaler alltid en skrivebordslampe med justerbar belysning. Lyset skal distribueres asymmetrisk, slik at arbeidslyset faller nøyaktig der det trengs uten å blende naboen, sier Jan Glenvig. 

Arbeidsmiljø handler også om lys
Men riktig belysning og lysstyring er ikke alltid nok. Både arbeidsmiljøansvarlig og ansatte generelt bør bli mer opptatt av lys som en viktig del av sitt daglige arbeidsmiljø.
- Jeg har vært på arbeidsplasser hvor de ansatte i mange år har jobbet i kontorlandskap med for lite lys. Resultatet var anstrengte øyne, hodepine og uhensiktsmessige arbeidsstillinger. Ingen hadde tenkt på at takbelysningen var dimbar og kunne justeres opp, sier Glenvig.
- Vi ser dessverre altfor ofte at skrivebordslamper ikke brukes riktig. Et stort flertall forholder seg ikke til lampene og mange ganger opplever vi at brukerne ikke vet hvordan lampene fungerer eller rett og slett fjerner skrivebordslampene fordi de er i veien, legger han til. 

Måler lyset og tester nye lamper
Når Glenvig kommer ut til en virksomhet, er det ofte bare en liten del av arbeidsplassene som har riktig og velfungerende belysning. Fremgangsmåten da er å måle lyset, diskutere behovene med de ansatte og presentere en rekke mulige løsninger. Ofte er løsningen er en endring i plassering av arbeidsplassbelysningen eller innkjøp av nye lamper. I sistnevnte tilfelle vil Glenvig finne produkter i virksomhetens innkjøpsavtaler som kan oppfylle kravene. Deretter settes virksomheten i kontakt med en konsulent fra en belysnings-leverandør, som f.eks. Glamox som gjerne kommer ut og demonstrerer sine produkter.

jan_glenvig2_tiny

Tenk lys på samme måte som temperatur 
- Belysning har veldig stor innvirkning på arbeidshverdagen vår og behovene våre endres mye både i løpet av dagen og i løpet av et yrkesliv. På min egen arbeidsplass, ArbeidsmijøCentret, har vi for eksempel lysarmaturer i taket som enkelt kan flyttes ved behov. Det skaper en fleksibel allmennbelysning som kontinuerlig kan tilpasses endringer i innredningen. Noen ganger velger vi å arbeide uten takbelysning og kanskje ha to arbeidsplassslamper hvis vi trenger et spesielt lysscenario. Denne fleksibiliteten er viktig og gir noen tilpasningsalternativer som støtter arbeidet og arbeidsmiljøet. Tenk for eksempel på hvordan vi tilpasser oss til temperaturen i løpet av dagen. Vi kan åpne et vindu, justere varmen opp og ned og ta mer eller mindre klær på. Det ligner på den måten vi burde forholde oss til lys. Dessverre, er det slik at på altfor mange arbeidsplasser er man tvunget til å sitte i samme mengde lys hele dagen uten mulighet til å justere, ”sier Glenvig