PILCS et forskningsprosjekt på Human Centric Lighting

PILCS prosjektet tar sikte på å utvikle det første fullt ut brukersentrerte, dynamisk, personlige og smarte lysstyringssystemet basert på omfattende vitenskapelig forskning.

Selv om "smart belysning" har vært kjent i lengre tid og stadig blir mer sofistikert, er eksisterende kontrollsystemer ikke sentrert mot mennesket og lyssettingen er ikke "personlig". PILCS prosjektet tar sikte på å utvikle det første fullt ut brukersentrerte, dynamiske, personlige og smarte lysstyringssystem basert på omfattende vitenskapelig forskning og kompetanse innen chronobiologi, psykologi, Human Centric Lighting og Human Computer Interaction.

Hva er det nyeste om Human Centric Lighting-forskning på kontorer?

Professor Yvonne de Kort er ledende forsker ved the Human-Technology Interaction group på Eindhoven University of Technology (TUe) i Nederland. De Kort og hennes kollegaer representerer et av de ledende forskningsmiljøene innen Human Centric Lighting på kontorer i Europa. I årevis har de studert virkningen på naturlig og kunstig lys for kontorarbeidere, og mener feltstudier er den beste metoden for å vise mulighetene og begrensningene med et ”tuneable white”-lysanlegg.

PILCS prosjekt
De Kort og hennes team (Dr. Karin Smolders og Renske de Bruijn) holder på med en studie om effekten ”tuneable white”-lys har på humøret, trettheten og årvåkenheten blant kontorarbeidere. Prosjektet kalles PILCS - Personlig Intelligent Lighting Control Systems. Testen er administrert av den danske leverandøren av lysstyringssystemet Lysere i samarbeid med TU/e og produktutviklere av belysning Moto Muto, de har mottatt støtte fra Eurostars, et EU-støttet finansieringsinitiativ. Glamox Luxo har levert armaturene til studien.

Flere celle- og flerbrukskontor er utstyrt med Linea, frittstående gulvarmatur fra Glamox Luxo. Kontormedarbeidere gjennomgår en nøye utformet, tilfeldig valgt belysningsregime i 3 uker, og så blir de utsatt for et nytt belysningsregime. Enten vil arbeidstakeren få en standard kontorbelysning, det vil si 500 lux gjennomsnittlig belysningsstyrke på skrivebordet med et nøytralt hvitt lys. Alternativt, blir han eller hun gitt ett dynamisk lys med varierende fargetemperatur og intensitet. Dette lyset har blitt tilpasset til testpersonens alder og chronotype, dvs. om han eller hun er en morgenfugl eller en nattugle. Programvaren som beregner de enkelte innstillingene er utviklet av Lysere og Moto Muto. Resultatet er at noen ganger vil arbeidstakere i samme rom oppleve forskjellige lysinnstillinger samtidig.

I løpet av den siste uken av testperioden får brukerne full kontroll over lyset. De kan velge det ønskede intensitetsnivå, farge og temperatur, og om de vil ha mer lys rettet til øyet eller ved bordet. De kan også velge mellom tre forhåndsinnstilte scener: Avslapping, konsentrasjon og energi boost. Forskerne studerer brukeratferd på dette nøye siden dette ikke har blitt studert før.

Nyttige tilbakemeldinger

Tilbakemeldingene fra brukerne så langt har vært veldig positive. De liker ekstra lys og kvaliteten på det. En utfordring gjenstår, å definere optimale lysscenarier og hvor mye lys på bestemte tider av dagen som er nødvendig for optimal effekt. De Kort og hennes team vil fortsette å forske avveiningene mellom visuelle og ikke-visuelle effekter. Det meste av forskningen på dette området har blitt utført om natten eller på ikke-visuelle effekter av lys, ikke ved å ta synskomfort i betraktning. Forskerne ønsker også å studere effekten på lavpunktet etter lunsj. De fleste opplever en naturlig dip i konsentrasjon og årvåkenhet mellom to og fire på ettermiddagen. Dette lavpunktet varierer ikke med chronotypene, som du ville forvente nattugler å oppleve senere på ettermiddagen. Men det har mellommenneskelige og selv personlige (fra dag til dag) variasjoner. Spørsmålet er om mer lys kan redusere lav-punktet eller, tvert imot, ha en negativ effekt. Et annet spørsmål er om denne effekten bør være der på grunn av årsaker vi ennå ikke forstår.

Implementering av Human Centric Lighting i kontorer
Ifølge de Kort, er innføring av Human Centric Lighting-løsninger neste hinder belysningsindustrien står overfor. I stedet for en one-size fits all tilnærming, mener forskerne ved Tue at personlig belysning er fremtiden, der en persons chronotype, alder og personlige preferanser er tatt hensyn til. Men vi vet fortsatt ikke nøyaktig hva hver person trenger. Et eksempel er det enkle spørsmålet om hvilket lys man gir for på slutten av arbeidsdagen. Et kjølig hvitt lys for å gjøre arbeideren årvåken og klar til å møte trafikken på vei hjem, eller et varmt hvitt lys for å la ham eller henne få tid til å trappe ned før kvelden faller på? For å forstå dette, må vi utføre flere feltstudier, deres resultater er mer miljømessige riktige i forhold til laboratoriestudier. For det andre, det er alltid spørsmålet om hvorvidt disse nye belysningskonsepter vil betale seg.

Vil du vite mer?