OptiWin 3D Pro

OptiWin 3D Pro er vårt eget lysberegningsprogam som vi stiller gratis til disposisjon for våre kunder og samarbeidspartnere. Progammet gjør det mulig å lysberegne omfattende og komplekse prosjekter.
Riktige lysberegninger er viktig for at et bygg eller renoveringsprosjekt skal tilfredsstille de kravene som stilles til belysning og energiforbruk. Lysberegninger gjør det også mulig å iverksette korrigerende tiltak på et tidlig stadium i prosjektet. Resultatene av OptiWin-beregningene leveres i form av en godt dokumentert rapport.

Dette er det bra å vite om OptiWin 3D Pro:

  • Gir enkel og rask lysprosjektering ved bruk av DAK-tegninger
  • Man kan også importere 3D modeller i .DWG eller .DGN format
  • Armaturdatabasen inneholder mer enn 5000 ulike lysarmaturer
  • Armaturdatabasen oppdateres kontinuerlig
  • Enkel beregning av nødbelysning
  • Kan utføre LENI-beregninger (Light Energy Numeric Indicator)
  • Gir verdifull dokumentasjon av prosjektene

Følg lenken til høyre for å laste ned OptiWin 3D Pro!