Passivhus

Halvert energibehov i forhold til TEK 10.
En samlet byggenæring står bak den nye standarden for passivhus, NS 3701. Den nye standarden vil typisk føre til halvert energibehov for en kontorbygning i forhold til TEK 10. Det betyr i praksis en nedgang fra 150 kWh til 74 kWh pr. kvadratmeter i året for et kontorbygg i Oslo.

– Med passivhusstandarden NS 3701 vil lysbransjen få økt etterspørsel etter de beste lysløsningene, sier prosjektleder Thor E. Lexow i Standard Norge.

- De nye kriteriene for belysning innebærer krav til dagslys- og konstant lysstyring, samt dynamisk behovsstyring ved tilstedeværelse. I tillegg skal minst 60 prosent av installert effekt til belysning være underlagt styringssystemet i bygningen. Det skal være minst én styringssone pr. rom, eller én styringssone pr. 30 kvadratmeter i større rom, presiserer han.

NS 3701 gjelder for alle typer yrkesbygninger og omfatter alt fra private kontorbygg til skoler, helsebygg og kulturbygg. NS 3701 er også aktuell for oppgradering av eksisterende bygninger og blir et viktig verktøy for både private selskaper, kommuner og statlige foretak, sier Thor E. Lexow. Han tror NS 3701 blir et viktig faglig innspill til regjeringens arbeid med ny byggeforskrift, som skal avløse TEK 10. Men, kompetansen og de bygningstekniske løsningene må være på plass før passivhus blir innført som et minstekrav for nybygg i 2015.Les mer ved å gå inn på linkene til høyre på siden.