Produktmerking og -sertifisering

Offisielle godkjennelser gir sikkerhet for kundene, og beviser at lysanleggene våre er av høyeste kvalitet.
De er også en anerkjennelse av det faktum at vi aldri er fornøyd med det vi har oppnådd så langt, men vil oppnå perfeksjon for produktene våre.
Spesiell belysning fører til økt holdbarhet og stabilitet for materialer og elektroniske gir som brukes, noe som fører til spesielle krav og behov. Standarder og regler utstedt av internasjonale myndigheter dekker disse utvidede kravene til design og funksjonalitet. De oppsummerer den mest sofistikerte designprosessen som ofte fører til en komplisert typegodkjenningsprosess.
CE- og ENEC-merker
Hver armatur som forlater vår produksjon, har CE-merket. CE-merket indikerer at produsenten garanterer at relevante krav til helse og sikkerhet som forventes av produktet er oppfylt. Videre har alle større armaturserier fra Glamox ENEC-sertifikat. ENEC-sertifisering er en felles avtale for belysningsutstyr, som aksepteres i hele CEN-området.