Referanse

Aker Yards, Langsten A

Glamox har sammen med installatør Vik Elektro As, hatt gleden av og prosjektere løsninger som oppfyller kravene til godt arbeidslys i en hall med nærmere 40 meter takhøyde, 5700m2 sjøhall, 5900 m2 sidebygg og en atmosfære med både gasser fra sveising og eksos fra store skipsmotorer.
Sjøhall er belyst med GDG 400w, bestykket med vekselsvis natrium høytrykk og metallhalogen damplamper i taket. Jet 5 250W natrium asymetriske lyskastere for opplysing av kaikant. Dette er også benyttet på utsiden av bygget.

Anlegget har integrert ledelys. Som antipanikklys i sjøhall er benyttet MIRS 1x80W forsynt av vekselretter. Markeringslys er i hovedsak GFI2 og GLD.

Byggeier: Aker Langsten AS
El-Installatør: Vik Elektro AS