Referanse

Alta omsorgsenter, Alta

Altas nye omsorgssenter ligger midt i Alta sentrum og er en storsatsning fra kommunen, som har investert nærmere 1 milliard kroner i helsebygget.
Fordelt på fem bygg i massivtre har Alta kommune fått plass til 60 omsorgsboliger og 108 sykehjemsplasser i en bygningsmasse på 25.000 kvadratmeter. De fem bygningene består av flere avdelinger og funksjoner, med totalt 60 heldøgns bemannede omsorgsboliger, hvorav 6 for yngre brukere. De 108 sykehjemsplassene er fordelt på 72 langtidsplasser og 36 korttidsplasser. Alle byggene er forbundet med hverandre, med adkomst på bakkeplan i separate innganger. Omsorgssenteret er også tilknyttet Klinikk Alta (tidligere Alta nærsykehus).

Vår løsning

Human Centric Lightning (HCL) er løsninger hvor en ved bruk av kunstig lys imitere forandringene i styrke og fargetemperatur som forekommer i naturlig lys.

Helseinstitusjoner har god nytte av å bruke belysningssykluser med «soloppgang», «solnedgang» og dagslyssimulering, siden beboerne på slike institusjoner ofte er veldig lite ute i dagslys og dermed ikke nyter godt av den effekten som det naturlige dagslyset har på oss mennesker. Effekten på beboerne kan være et høyere aktivitetsnivå på dagtid, bedre søvn om natten og kortere rekonvalesens. 

Oppsummert: HCL setter mennesket i sentrum og gir optimale arbeids- og boforhold.

alta_omsorgsenter_hcl
Anlegget er i utgangspunktet automatisk, men med enkelte muligheter for overstyringer. De automatiske endringer mellom scenariene i lysintensitet og lysfarge skjer sømløst.Produkter installert:
A40-W600 LED 1000 DALI 830 
A70-S290 LED 900 DALI-CF 830 BL 
A70-S410 LED 2800 DALI-CF 830 BL 
A70-S410 LED 2800 DALI-CF 830 BL 
C70-R600 G2 LED 3000DALI 830 LI OP 
C70-R600 G2 LED 3000 DALI 830 MPP-SEN LI OP 
C70-R600 G2 LED 4300 DALI 830 MPP-SEN LI OP 
C95-R600x600 LED 4800 DALI 827-865 CCT LI MP 
D70-R155 LED 1400 DALI 830 LI SI/WH 
I40-1500 LED 5500 DALI 830 TW PC 
C90-P570 20/80 WH 5800 DALI 827-865 CCT PRE C2 OP 
C90-S420 WH 2400 DALI 827-865 CCT OP 
C90-S570 WH 4800 DALI 827-865 CCT OP 
C90-S420 WH 1400 DALI 827-865 CCT OP 
D70-R155 LED 1800 DALI 925-970 CCT/RGB LI SI/WH 
C95-S600x600 WH 4800 DALI 827-865 CCT MP 
LHH G2 C105 AWh 1300 940 EU 

   
Utbygger: Alta kommune
RIE: Norconsult
Rådgiver Elektro: Multiconsult
Samspillsentreprenør:
Peab Bjørn Bygg
Elektro: OP Elektro
Arkitekt: Stein Halvorsen Arkitekter
LARK: Bjørbekk & Lindheim
Fotograf: Ørjan Marakatt Bertelsen, Peab Bjørn Bygg  
Prosjektering lysanlegg: Abdulah Karahasan, Glamox
Salgsingeniør: Eskil Vollstad, Glamox