Referanse

Flott baseskole på Jæren

På Tu i Klepp kommune på Jæren har barn og lærere fått en av landets flotteste baseskoler.

Tu skule er en baseskole med kapasitet for 350 elever. I dag er det 217 elever fra første til sjuende klassetrinn ved skolen. Bygget er formet som en stjerne, det har fire nivåer, og et samlet areal på 5.000 kvadratmeter. Det er et passivhus, prosjektert og ført opp etter Tek10. Dette bygget er ikke kompakt og det har veldig gode dagslysforhold.

Klassebasene består av to klasserom, et formidlingsrom, to grupperom, garderobe, arbeidsrom for lærere, lager- og kopirom og et telefonrom. I tillegg til klassebaser, har skolen en aula med plass til 350 personer, et stort bibliotek, kantinekjøkken, musikkrom (og to øvingsrom), rom for sløyd, mat og helse, kunst og håndverk og keramikk.

Glamox Luxo Lighting har levert følgende belysningsløsninger:

Prosjektet var i utgangspunktet tegnet/prosjektert med Fagerhult belysning. Vi fikk imidlertid komme med ideer og pris, og installatøren fattet interesse. Konsulenten godtok forslaget, og vi kunne jobbe videre med omprosjekteringer og komme i havn med installatør.

I klasserommene er det brukt hovedsakelig C30-RIT med SU avdekning, og i korridorene er det brukt Modul-R100 med Opal avdekning. Ellers er det brukt C60-R600 i skolekjøkkenet, C50-P i biblioteket, D20-R250 i aulaen og innfelte C50-R100 og Armaturer fra Blond (E27 sokler i porselen for kimbar LED lyskilde og med tekstilkabel).

Fakta:

Prosjekttype:  Nybygg skole
Budsjettramme: 156 mill.
Bruttoareal: 5.000 kvm
Tiltakshaver: Klepp kommune
Totalentreprenør bygningsmessig: Jærentreprenør
Totalentreprenør elektro: Sønnico
Arkitekt: Alliance Arkitekter
Rådgivere: RIB, RIGeo og RIEnergi: Bygg-Kon | RIV: Multiconsult | RIAku: Sinus | RIBr: BrannCon
Salgsingeniør:  Bent Magnar Kalsnes, Glamox Luxo Lighting
Foto: Byggeindustrien v/Ole Harald Dale