Referanse

Brattørkaia 15 i Trondheim

Et nytt kontorbygg har sett dagens lys på Brattørkaia i Trondheim. Konstruksjon og planløsning er tydelig inspirert av omgivelsene på Brattøra.

Bygget skal gjenspeile funksjon, gi identitet og kommunisere godt med området. Det har høy miljøambisjon og er et passivhus med energiklasse A. Det vil si et bygg med gode tekniske systemer som er meget godt isolert, slik at varme fra mennesker, elektriske apparater og belysning står for mye av oppvarmingen. I tillegg er bygget sertifisert etter miljøklassifiseringssystemet BREEAM, som er et verktøy som vurderer og klassifiserer byggets totale miljøpåvirkning.

Interiøret har preg fra naturen, og bygningen er et passivhus. Ventilasjonsanlegget er synlig og massivt, for folk skal få mye luft. Både lys og luft reguleres automatisk med sensorer. Nybygget er stort, 20.000 kvm. Det er satt opp som to langstrakte, parallelle blokker på hhv fem og seks etasjer, med et lavere bygg som knytter de to sammen. Det er nærmeste nabo til Rockheim.


Belysningsløsninger levert av Glamox Luxo Lighting:

- Det er flest cellekontor. Her er det benyttet Reed 1x80w m/dagslyssensor og innebygd relé som styrer ventilasjonen i rommet. Kontorlandskapet har samme armatur m/DALI forkobling. Her står egne sensorer i taket og styrer grupper av armaturer. Store kontorer med flere armaturer har sensor av/på i taket og snordemping på den nedhengt armaturen.
- I stillerom / grupperom er det benyttet Modul-R600 414HF MP m/ekstern sensor av/på
- I møterom er det benyttet downlight D20-R250 226DALI 830 SI
- I korridorer er det benyttet downlight D20-R210 126HF 830 SI. Disse er med Linect hurtikoblingssystem. De blir styrt av sensorer i korridoren.
- WC har fått lavolt downlight D60-R95 12V 35W.
- Trappene har en kombinasjon av lyslister C40 i hver ende og veggarmaturer A82-W360 226.
- I Glassgården er det brukt i75 LED 3000 lumen DALI NB og bredstrålende under gangbroer. Tilsammen ca. 50 stk. Disse blir styrt i forhold til dagslys.
- I tekniske rom og parkeringskjeller er det brukt EMINENT 249HF 830 CL.
- Kjøkken har C61-R300 254HF 830 SU/CL.
- Arkiv og underordnete rom uten himling har fått C20-S3 250 228HF 830 SL.


Fakta:
 
Sted: Trondheim
Bruttoareal nybygg: 20.000 kvm
Byggherre: Entra Eiendom,  Utstillingsplassen Eiendom og Koteng Holding 
Totalentreprenør:  Reinertsen AS
Leietaker: Direktoratet for naturforvaltning  
Arkitekt:  Per Knudsen Arkitektkontor
Interiørarkitekt: Lusparken Arkitekter AS
Installatør: Argon Elektro 
Salgsingeniør: Jan Husby, Glamox Luxo Lighting 
Prosjektingeniør: Trine Riiser, Glamox Luxo Lighting