Referanse

Buen Kulturhus i Mandal

Buen skal bli et moderne, regionalt kulturhus med mange ulike funksjoner samlet i ett kompakt bygg.

Dette har vært et prosjekt hvor vi har hatt tett dialog med både ERV som innstallatør samt byggeier. Det er blitt et bygg som skal brukes fra intime rocke-konserter til visesang, harmoniske fremføring, kunstutstillinger, kino og mye mer. Mesteparten av lysarmaturene styres via Dali, som vi har levert sammen med Vanpee. Blant løsningene vi har levert, er C50 brukt som hovedbelysningsarmatur i hele 2. etg., hvor det er spiletak i eik. Casa 23 Black Baffel er brukt i storsal og kinosal. D20-RQ er hovedbelysningsarmaturen i 1. etg.

Rambøll, i samarbeid med Arkitektfirmaet 3xN og Sinus, hadde det beste forslaget for Fundiatomta og gang- og sykkelbroen som skal binde sammen tomta med bysentrum, og ble dermed engasjert til å utarbeide skisseprosjekt for kulturhuset.

De har lagt vekt på prinsipper og løsninger som er fleksible og tilpasset  arkitekturen. Fokuset i valg av belysningsløsninger har vært på god kvalitet, lave energikostnader og brukervennlighet.

Byggherre: Mandal Kommune
Entreprenør: BRG og Kruse Smith
Arkitekt: 3XN Architects AS, Danmark
Rådigver: Rambøll
Installatør: ERV Teknikk, Lyngdal
Selger: Bent Magnar Kalsnes
Foto: Glamox Luxo Lighting