Referanse

Eidet Omsorgssenter, Vatne

Omsorgssenter med 70 boliger i bogrupper med heldøgns helse- og omsorgstjenester, dagsenter, administrasjonsbase og støttefunksjoner.

Prosjektoversikt
Omsorgssenter med 70 boenheter og 5 litt større eldreboliger. Areal på 7000 m2. Er et av de mest energieffektive omsorgssentrene i landet og det er bl.a. brukt solcelleanlegg og solkollektorer på taket. Bygget skal som et minimum oppfylle kravene i henhold til NS3701.

Vår løsning

All belysning til Eidet Omsorgssenter er levert med LED-lyskilder. I beboer rom er det brukt innfelte kvadratiske C90, Carelite sengelamper og D70 downlights er brukt i gangsonen mot korridorer. 

Korridorer er belyst med D70-R195 samt en  D70-R92 ved hver dør inn til beboer rom for å markere dørene. 

I stuer/kantiner/aktivitetsrom er downlights av typen D70-R195 benyttet.

Arbeidsrom/kontorer/møterom er belyst med C90-R600 med Micro Prismatisk (MP) avdekning. Garderober, lager, WC og andre sekundære rom er belyst med innfelte C15-R600 med Opal (OP) avdekning. 
 
Produkter installert:Carelite G2 W105AWh
C90-R600, D70-R195 LED
D70-R92 LED
C15-R600 LED
C20-R300x600
i20-1200 LED
i40-1500 LED
REED-1200 40/60 WH LED
   
Klient: Haram Kommune
Hovedentreprenør: Ålesund Bygg
Arkitekt: Harald Hjelle Arkitekter AS
Rådgiver Elektro:
HM Elektro AS
Elektro entreprenør: HM Elektro AS
Prosjektering lysanlegg: Jørn Hoggen, Glamox Luxo Lighting
Salgsingeniør: Jørn Hoggen, Glamox Luxo Lighting