Referanse

Gjerdrum ungdomsskole

Gjerdrum ungdomsskole vant Statens Byggeskikkpris 2010.

Gjerdrum ungdomsskole ble ferdigstilt for skoleåret 2009/2010. Skolen har ca 280 elever og 30 ansatte. Kristin Jarmund Arkitekter AS vant arkitektkonkurransen for denne skolebygningen. Fleksible løsninger inne og gode uteområder var viktige kriterier i konkurransen.

Gjerdrum ungdomsskole vant også  Statens Byggeskikkpris 2010.

Bruttoareal: 4.000 kvm

Utbygger: Gjerdrum kommune
Arkitekt: Kristin Jarmund Arkitekter AS
Hovedentreprenør: Agathon Borgen AS
Elektro entreprenør: Romerike Elektro AS