Referanse

Gullhella Bo- og Aktivitetssenter

Bygget har passivhusstandard og består av to treetasjers boligfløyer med atriumsutforming som åpner seg med innvendige gårdsrom mot sørvest.
Gullhella Bo- og aktivitetssenter i Asker var i vår blant de 7 byggene som kom gjennom nåløyet og ble nominert til Statens Byggeskikkpris 2016. Selv om prosjektet ikke nådde helt opp er det likevel ikke tvil om at Gullhella har blitt et praktbygg.

Prosjektoversikt

Dette er et avansert bygg på 6 700 kvadratmeter med 60 boenheter og en rekke fellesrom og takterrasser, samt trimrom i kjelleren. Hver etasje har en avdeling med stue og kjøkken. Boligene er romslige. 

Vår løsning
Gjennomgående er det brukt produkter fra Modulserien og C50 LED rekkemontert i alle korridorer. I de sosiale sonene er det benyttet Contra og Jazz, pendler fra vår samarbeidspartner Blond med stoffskjermer i spesialtilpasset farger. I beboerrom er det benyttet Modul, Contra, L-1 lamper og LED-lyslister.

Produkter installert:

Modul P
Modul S
C50-RR
L-1
Modul R
C20 P4
   
Klient: Asker kommune
Konsulent Ingeniør: Norconsult Larvik
Arkitekt:

Linje Arkitektur og
Interiørarkitekt Kristiansen & Bernhardt
Prosjektingeniør: Trine Riiser, Glamox Luxo
Salgsingeniør: Tom Buer og Morten Dahl-Hansen, Glamox Luxo