Referanse

Kongsgårdsmoen skole

Kongsgårdsmoen skole ved Kongsberg ble tatt i bruk august 2015. Her har 230 barneskoleelever flotte forhold for både lek og læring. Ikke minst får de spesielt gode lysforhold ved hjelp av det som kalles Human Centric Lighting (menneskeorientert belysning).
Prosjektoversikt
Ny barneskole på Kongsberg. Første store anlegg levert i Norge med Human Centric Lighting.


Vår løsning
Alle klasserom er levert med Human Centric Lighting. Vrimle arealer er belyst med C70 og foaje er belyst med Modul-P. Auditorium og inngangsparti er belyst med C50-S og C50-R

Skolen har installert lysarmaturer med justerbar fargetemperatur, såkalte «tuneable white»-armaturer med LED-lyskilder som kan justeres fra kaldhvitt til varmhvitt lys. Alle klasserommene er utstyrt med denne løsningen, noe som gjør dette til den mest omfattende Human Centric Lighting LED-installasjon hittil.

Armaturene har lysdioder som skifter farge i henhold til forhåndsdefinerte og/eller manuelle innstillinger. Fargegjengivelsen er svært høy (Ra> 90), mye høyere enn minstekravene til skolebelysning. Det gjør fargelegging, lesing og skriving enklere og mer behagelig. Fargejusteringen styres av læreren ved hjelp av et veggmontert brukerpanel.


Produkter installert:

Modul-R600 4400 DALI CCT
C70-R600 4300 MP
MODUL-S645 LED
MODUL-P945 LED
C50 S
C50-R 
Utbygger:  Kongsberg Kommunale eiendom 
Hovedentreprenør: Skorve Entreprenør A/S
Arkitekter: Enerhaugen arkitektkontor 
Rådgiver Elektro: Reinertsen
Elektro entreprenør: Forenede Montører A/S
Prosjekt- og Salgsingeniør: Frode Auvi-Lyngar, Glamox Luxo Lighting