Referanse

Kunnskapssenteret St. Olavs Hospital

Kunnskapssenteret ved St. Olavs Hospital åpnet 25. september 2013, og er det siste senteret i andre byggefase av den store sykehus- og universitetsutbyggingen på Øya i Trondheim.

Kunnskapssenteret er landets første sykehusbygg med passivhusstandard. Energibehovet ligger langt under (ca. 45 prosent) myndighetskravet.  Passivhusstandarden er oppnådd som resultat av et unikt samspill mellom byggherre (Helsebygg Midt-Norge), entreprenørene Veidekke og YIT, samt rådgivergruppen Team St. Olav.

Energisparing preger alle deler av planleggingsprosessen, og energibehovet reduseres gjennom passive tiltak, som ekstra varmeisolasjon, ekstra god tetthet og varmegjenvinning. Andre tiltak er differensiert lavenergibelysning, utvendig solavskjerming og behovsstyring av lys og luftmengder.

Kunnskapssenteret er et bygg for forskning, undervisning og pasientbehandling. Det rommer universitetssykehusets største auditorium (380 plasser), Bibliotek for medisin og helse, studentarbeidsplasser og lokaler for forskning og undervisning. Flere av laboratoriene er blant landets mest avanserte.

Glamox Luxo Lighting har bl.a. levert følgende belysningsløsninger:

- Kontorer er belyst med REED MP kombinert med Ovelo skrivebordlamper.
- Lesesaler er belyst med REED
- I behandlingsrom  og møterom er det benyttet X-TYPE MP
- Trapperom er belyst med A20 P og A20 S
- Biblioteket er belyst med LEVIT-P
- Modul Circle OP er benyttet i trafikksoner, sammen med Modul Circle MP i tilstøtende arealer/vrimleområder
- C50-R OP er også anvendt i trafikksoner og vestibyle
- C61-R i Kjøkkensoner
- C60-R i  Isolat og viruslaboratoriet
- Modul Circle i undervisningsrom
- i15 S er montert i ”takflåter” i auditoriet, sammen med DL300 S
- OULO pendel i kantine
- VIND P i trafikksoner, hjørnesoner og resepsjonsområde
- Modul S og S60 LED spots i apotekområdet
- Omtrent samtlige armaturer er levert med DALI forkoblinger.

Just-in-time prinsippet ble benyttet.  Montasjetid på byggeplass var essensielt, og alle armaturer var forberedt med hurtigkobling. Fokus på prosjektering før prosjektet for å unngå feilleveranser var veldig stort, og bufferlager var nødvendig for å hindre unødvendig opphold i leveransen. Samarbeidet med grossisten (Elektroskandia) var også veldig viktig her.

Fakta: 

Utbygger: Helsebygg Midt-Norge
Byggherre: Helse Midt-Norge
Finansiering: Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet
Prosjektering: Team St. Olav (COWI, Narud Stokke Wiig, Ratio arkitekter)
Hovedentreprenør bygg: Veidekke
Hovedentreprenør teknikk: Caverion (YIT)
Salgsingeniør: Roy Lysø, Glamox Luxo Lighting
Prosjektingeniør: Odd Øyvind Fjørtoft, Glamox Luxo Lighting
Foto:  Glamox