Referanse

Molde kulturskole

Molde kulturskole flyttet inn høsten 2016 i flunkende nye lokaler tilrettelagt for undervisning i dans, kunst, musikk og teater. Molde fengsel fra 1860 blir en integrert del av kulturskolen. Den nye og den gamle bygningen henger sammen som i et kyss, ifølge arkitekt C.F. Møller.
Prosjektoversikt
Den nye skolen er et samarbeidsprosjekt mellom Molde kommune og fylkeskommunen. Molde kulturskole har i dag 35-40 ansatte og rundt 1.000 elever

Arkitektene sier at det er en gjennomgående nøktern og robust materialbruk i nybygget. Det er også lagt vekt på at rom som skal ha lys har fått god belysning. For arkitektene har det også vært viktig å tilrettelegge bygget slik at det fungerer godt både for elever, publikum og besøkende.

Vår løsning
Innvendig belysning:
Vestibyle: MODUL-S445 324 OP og MODUL-S645 224+424 OP 
Trapp i vestibyle: MODUL-P645 224+424 OP
Trapperom: C10-S1 225 235 SL
Personalrom med kjøkken: C70-R600 LED 3000 840 OP
Musikkrom/samspill: C20-R600 414 SL + TEREA bordlampe
Klasserom og grupperom: C20-R300 228 SL
Formidlingssal/scene: D70-S195 LED 3000 840 SI
Dansesal og blackbox: D70-S195 LED 3000 840 SI
Korridorer/vrimleareal: D20-R210 126 SI
WC: D20-R210 126 SI + A40-W 114 SU speilarmatur
HCWC: C20-R600 314 SL + A40-W 114 SU speilarmatur
Garderober: C20-R600 214 SL + A40-W 114 SU speilarmatur
Dusj: D20-R210 126 SI IP44 Clear
Tekniske rom: GPV2 249 PC
        
Utvendig belysning:
Led stripe rundt bygget.
O43 over innganger på terrasse.
O45 på mast i utvendig areal foran hovedinngang.
O48 på mast for belysning av adkomstvei og område for varelevering.
O79 innfelt i vegg ved trapp og rullestolrampe.

Produkter installert:

MODUL-S445 324 OP
MODUL-S645 224+424 OP 
C10-S1 225 235 SL
C70-R600 LED 3000 840 OP
C20-R600 414 SL 
TEREA skrivebordslampe
C20-R300 228 SL
D70-S195 LED 3000 840 SI
D20-R210 126 SI
A40-W 114 SU speilarmatur
C20-R600 314 SL 
C20-R600 214 SL 
D20-R210 126 SI IP44 Clear
GPV2 249 PC
O43
O45
O48
O79
   
Klient: Molde Kommune
Hovedentreprenør: Røberg Bygg AS
Arkitekt: CF Møller Norge
 Rehab. Fengsel/rådstue Kulturminnecompagniet AS
Rådgiver Elektro:
Braseth AS
Elektro entreprenør: Braseth AS
Prosjekterende lys: Abdulah Karahasan, Glamox Luxo Lighting
Salgsingeniør: Jan Husby, Glamox Luxo Lighting