Referanse

NTNU Gjøvik

Den nye bygningen for Høgskolen i Gjøvik er en læringsarena for kunnskap og utdanning. Prosjektet knytter seg til universitetets eksisterende læringsmiljø og gir muligheter for sammenslåing med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).
Nybygget, som går under navnet N-bygget, ligger på NTNU Gjøviks tomt i Teknologiveien 22, og vil få et totalareal på 4980 m2, fordelt over fem etasjer. Bygningen skal ikke ha kjeller. Det er opsjoner på gangbroer mot hvert av de to nærmeste av de eksisterende bygningene. 

Arealene i nybygget vil i hovedsak bestå av kontorer til administrasjon og faglærere, undervisningsrom, inkludert et stort auditorium og kafé/lunsjbar. Det vil også inneholde verkstedhaller og laboratorier med større takhøyde.

Vår løsning

Glamox har levert svarte A70-S i gangbanen ute og O68 utenfor inngangspartiet.


Produkter installert:

A70-S (sort)
O68

   
Utbygger: Statsbygg
Arkitekt: Reiulf Ramstad Arkitekter
Hovedentreprenør: Betonmast
Elektro entreprenør:
Bjørn Erik Opsanger, Eltera AS
Fotograf: Statsbygg
Prosjektering lysanlegg: Stian A. Sjøberg, Glamox
Salgsingeniør: Stian A. Sjøberg, Glamox