Referanse

Strinda videregående skole

Skolen er en del av Sør-Trøndelag sin satsing på nye skoler til videregående opplæring.
Skolen er en del av Sør-Trøndelag sin satsing på nye skoler til videregående opplæring.

Strinda vgs skulle bli en helt ny skole som skulle samle elever fra tre andre videregående skoler i Trondheim. Ladejarlen vgs på Lade ble lagt ned og elevene flyttet til Strinda, mens linjen for helse- og oppvekstfag fra det som i dag heter Charlottenlund vgs – tidligere Brundalen vgs – ble flyttet til Strinda.

Målsetningen har vært å skape et rasjonelt, men opplevelsesrikt bygg, med en spennende gate som forbinder alle funksjonene i skolen. Gaten ligger mellom det nye bygget og det bevarte gamle, vernede hovedbygget. De nye byggene er plassert nord og syd på tomten slik at det fine utearealet med et bruttoareal på ca. 17.500 m2 er blant de største videregående skolene i Midt-Norge. Skolen har ca. 200 ansatte og ca. 1100 elever.

Med mange spesiallinjer er dette en skole med mye spesialutstyr, og er på et vis en fabrikk med ulike avdelinger.

Byggherren Sør-Trøndelag fylkeskommune har satt seg ambisiøse mål for klima og energibruk. Varmeenergien kommer fra Statkrafts fjernvarmeanlegg på Heimdal. Det er lagt varmekabler i alle gulv i første etasje, og radiatorer i de øvrige etasjene. I rommene er det installert detektorer som automatisk slår av lyset når rommene er tomme for folk. Et annet system regulerer belysningen automatisk etter hvor godt dagslyset er. Lysarmaturene som er installert, er basert på lavenergiteknologi.


Sted: Trondheim Prosjekttype: Skolebygg
Totalt byggeareal: 18.300 BTA
Byggherre: Sør-Trøndelag fylkeskommune
Arkitekt: LINK arkitektur
Landskapsarkitekt: LINK arkitektur Landskap
Rådgivere: RIBr, RIB, RIE, RIAku, RIBfys, GEO, RIVA: Multiconsult – rør, Ventilasjon og el: Caverion Installatør: Caverion, som også leide inn konsulentfirmaet Multiconcult
Salgsingeniør i Glamox Luxo: Bjørn Skogrand  
Prosjekterende og prosjektleder i Glamox Luxo: Odd Øyvind Fjørtoft