Referanse

Teknobyen - Professor Brochs gt 2

Dette miljøbygget ble ferdigstilt 09.09.09 og er et av Enovas forbildeprosjekter.
Tester viser at det skal bli mulig å komme ned på et netto energibehov på 110 kWh/m2/år og et levert energibehov på 83 kWh/ m2/år. Kontrakten for bygget tilsier et mål på at energibehovet i Miljøbygget er på 150 kWh/m2/år i driftsfasen. Dette er om lag halvparten av energiforbruket til et gjennomsnittlig kontorbygg i Norge og ca. 10 prosent lavere enn kravet i forskriften TEK 07.  Bygget har en sentral beliggenhet mellom NTNU og SINTEF på Gløshaugen og St. Olavs Hospital i Trondheim.

Gjennomsnittlig energiforbruk for et nyere kontorbygg er ca 288 kWh/m2/år. Lys med dagslysstyring er blant de viktigste tiltakene for å nå målet. Eksempelvis er det gjennom bruk av lavenergibelysning spart 225.000 kWh til en verdi av 170.000 kroner. I tillegg er vedlikeholdsbehovet redusert. 

Antall m2: 16.200 m2

Byggherre: KLP Eiendom
Hovedentreprenør: Veidekke
Arkitekt: Per Knudsen Arkitektkontor AS
Elektrokonsulent: SWECO
Installatører: Fjeldseth AS