Referanse

Utomhus Moholt 50/50

Moholt 50|50 er en utvidelse og fortetting av Moholt studentby i Trondheim.
Den eksisterende studentbyen, tegnet av Herman Krag og ferdigstilt i 1965, følger modernistiske idealer med bygninger fritt plassert i landskapet. Ca. 80 lavblokker i tegl på 3-4 etasjer ligger i kjeder eller samlet i små tun.

Utendørsbelysning på 7 000 m2 allmenning/ torg som vever sammen nye og eksisterende Moholt samt barnehage.

Vår løsning
Utvendig belysning:
O80 LED på 8 m master i grupper på 3 til 5
O34 LED pullertProdukter installert:

O80 LED
O34 LED
   
Klient: Studentsamskipnaden i Trondheim
Hovedentreprenør: Veidekke Entreprenører
Arkitekt: MDH Arktiketer
Rådgiver Elektro:
Vintervoll
Elektro entreprenør: Vintervoll
Prosjekterende lys: Bjørn Skogrand, Glamox 
Salgsingeniør: Bjørn Skogrand, Glamox