Referanse

Vestbyhallen

Utskifting av eksisterende belysning.
Prosjektoversikt
Vestbyhallen er oppgradert med nytt elektrisk anlegg.

Vår løsning
Vi har skiftet ut eksisterende belysning med den robuste og kraftige LED-industriarmatur i80.

Produkter installert:

i80

Klient: Vestby kommune
Rådgiver Elektro:
Vestby Elektro-Service AS
Elektro entreprenør: Vestby Elektro-Service AS
Prosjekt- og Salgsingeniør: Kim Tingvoll, Glamox Luxo Lighting