Satser på topp-karakterer i miljø

Da Roligheden skole i Arendal åpnet dørene i fjor høst var det et på alle måter fremtidsrettet og miljøvennlig bygg som møtte elever og lærere. Energibrønner, solcellepaneler og energieffektiv belysning sørger for et minimalt klimaavtrykk.

Arendal kommune har vært opptatt av at Roligheden skole skal være et bygg for fremtiden med miljøvennlige løsninger som en viktig satsing. Defor er skolen planlagt som et nullenergibygg. Det vil si at bygget skal produsere minst like mye energi som det bruker i løpet av et år. Mye av ansvaret for å oppfylle denne ambisjonen har tilfalt Arendal El Team som har vært elektroentreprenør på prosjektet.

Solcellepanel og energibrønner

Ifølge prosjektleder og styreleder i Arendal El Team, John Harry Simonstad, er det flere smarte løsninger som gjør at regnestykket går i null. Blant annet er det installert nesten 1000 solcellepaneler som dekker et område på ca 1800 kvadratmenter. På sommerstid produserer disse mer energi enn bygget bruker slik at skolen leverer strøm til Agder Energi.
– Vi har også jobbet mye med å få ned energibruken på bygget. Blant annet er det energibrønner som forsyner varmepumper og drifter varmeanlegget.

LED og lysstyring

Ifølge Simonstad spiller også belysningsanlegget en viktig rolle mht. å redusere energiforbruket. Derfor har de valgt å bruke energieffektive LED-produkter fra Glamox i hele bygget. Glamox har også vært med å prosjektere lysstyringssystemet, et Glamox KNX-system som blant annet forhindrer at lyset står på i rom som ikke er i bruk. Alle trapper og korridorer er utstyrt med bevegelses-sensorer som gjør at lyset tennes automatisk når det registreres bevegelser og slukkes når det ikke er aktivitet. I klasserommene tennes lyset manuelt og slukkes 15 minutter etter at det er registrert aktivitet.
– Vi er svært fornøyd med oppfølgingen fra Glamox. Selgerne har vært på ballen hele tiden. Leveransene var også svært effektive slik at alt som skulle på plass i én etasje ble levert samlet. Når neste etasje var klar tok det ikke lang tid før denne belysningen ble levert og var klar for montering, på denne måten fikk vi en veldig effektiv belysningsmontasje, sier Simonstad.


Alle arbeidsrom som brukes av elevene er utstryt med belysning som endrer fargetemperatur og intensitet i løpt av dagen. Dette bidrar til å gjøre elevene mer våkne og opplagte.

Nullenergibygg krever godt samarbeid

Han skryter også av samarbeidet med hovedentreprenør BRG samt av de andre entreprenørene på bygget.
– Samhandlingen med Arendal kommunes byggeledelse og skolens ledelse har også vært meget god. Dette har også vært en forutsetning for å få gode og effektive løsninger, sier Simonstad
– Å lykkes med et nullenergibygg krever god planlegging og godt samarbeid underveis, fortsetter han og peker på viktigheten av et godt SD-anlegg (Sentralt Driftsanlegg). SD-anlegget ved Roligheden er levert i samarbeid med Kverneland Automasjon. Her samles alt av informasjon både fra lysstyringsystemet, varmeanlegget, ventilasjonsanleggene, solcelleanlegget og øvrige tekniske installasjoner på en pc slik at driftspersonell kan få en god oversikt og drifte bygget effektivt.

Lys og rom for læring

Elevene ved Roligheden skole har fått et bygg mange vil misunne dem. En helhetlig tenkning rundt læring, preger utformingen. Det inkluderer også belysningen som vil bidra til at elevene blir mer våkne og konsentrerte.

Et skolebygg er så mye mer enn vegger, gulv og tak. Det er et bygg man skal trives og føle seg trygg i, et sted for lek og aktivitet og ikke minst for læring. Derfor er rektor Hans Georg Toreskaas svært glad for at han har fått lov til å være delaktig i planleggingen av nye Roligheden skole fra et tidlig stadium.
– Barn og unge lærer på ulike måter. Derfor har det vært viktig for meg å få et allsidig læringsmiljø som inviterer til aktivitet, sier rektoren.

Ulike rom for ulike aktiviteter

Dette er blant annet løst ved at hvert trinn har tilgang til både tradisjonelle klasserom, auditorium og et arbeidsrom med ulike soner.
– Med løsningen vi har nå kan barna jobbe selvstendig i klasserommet og bruke arbeidsrommet til gruppearbeid. Auditoriene brukes både når lærerne vil innlede prosjekter og når elevene skal presentere arbeid de har gjort, forklarer Toreskaas som er svært fornøyd med resultatet.

F.v.: Formann Nils Ove Bjørkli i Arendal El Team og prosjektingeniør Stian Harring fra Glamox. Glamox og elektroentreprenør Arendal El Team har samarbeidet tett og godt for å få på plass smarte og energieffektive belysningsløsninger ved Roligheden skole.

Den nye skolen har også flere rom for kulturelle aktiviteter, blant annet en egen dansesal.

«Dagslys» i klasserommet

Skolen har også Human Centric Lighting i alle klasserom og arbeidsrom. Det vil si at intensiteten og fargetemperaturen i lyset varierer i løpet av dagen for å etterligne dagslys. På morgenene får elevene et boozt med intenst kaldhvitt lys som skal hjelpe dem å våkne og fokusere. Etter 2 timer endres fargetemperaturen og lyset dimmes til standard innebelysning. Lærerne kan også stille inn belysningen på fokuslys under prøver og andre konsentrasjonsaktiviteter. I tillegg finnes det en innstilling som gir et varmt og dempet lys som kan brukes når elevene skal ha en stille og rolig stund.
– Jeg er imponert over teknologien som ligger bak denne belysningen. Det er for tidlig å si noe sikkert, men jeg tror nok dette vil ha en effekt på barnas læring. Om det skyldes belysning eller luftkvalitet er vanskelig å si, men vi merker allerede at barna er mer opplagte, sier rektoren.