Single Group

Et smart og enkelt installert system som lar deg styre én armaturgruppe.

Dette er en ideell løsning for et rom eller et område hvor du vil at alle armaturene skal følge samme kommando. Single Group-system fra Glamox er enkle å installere. Det er “plug and play”, ingen programmering er nødvendig. Våre systemer er basert på sensorer og dimmere som sender ut Dali-broadcast kommandoer. Typiske applikasjoner inkluderer korridorer, lager, cellekontorer, små møterom med flere.

Våre løsninger:

Den enkleste måten å styre lyset på er å slå PÅ/AV når det er, eller ikke er behov for det.

Sensorer med reléutgang

Den enkleste sensoren vår. Sensorene har et relé som slår PÅ/AV spenningen til armaturene basert på tilstedeværelse og/eller dagslysinnfall. Slavesensorer benyttes for å dekke store areal som ikke kan dekkes av en sensor, disse slavesensorene er ikke utstyrt med relé.

Det finnes sensorer som har en bredstrålende linse, som dekker store areal (WB=Wide Beam), og smalstrålende linse som dekker mindre områder (NB=Narrow Beam). Slavesensorer har ikke relé, men kan utvide deteksjonsområdet slik at du dekker et større rom.

Produkter »


Hvis dimming er nødvendig, er den enkleste måten å gjøre dette på å dimme alt lys ned til samme lysnivå. Da er det ikke nødvendig med sentral styring, adressering eller gruppering.

DALI Dimmere
En enkel løsning for dimming av DALI-produkter. Alle dimmere har en innebygget strømforsyning på 50mA, som kan strømforsyne inntil 25 stk. reaktorer eller drivere. 4 dimmere kan kobles sammen i ett system. Enten som slave, bare DALI-bus er tilkoblet, eller som en ekstra Master for å kunne øke antall reaktorer eller drivere med ytterligere 25 stk i ett system.

LMS ROTARY DT8 CCT kan i tillegg til å styre lysnivået også justere fargetemperaturen på lyset, dette gjøres ved å trykke og vri på dimmeren. Denne funksjonen er kun tilgjengelig om armaturene har CCT-drivere.

Produkter »